SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Analytics in Managed Markets

Negotiate Like a Pro

About this paper

Lack of insight into managed markets data means information lies stagnant on spreadsheets, takes much longer to gather and views all health plans as essentially the same. And the risk of continuing on this "do nothing" path is losing not only insight, but any chance of profitability. This white paper describes how the managed markets industry can capture both organizational efficiencies and profits by harnessing data with advanced analytics.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top