SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Analytic Strategies for the Customer-Centric Utility

Insights from a SAS-sponsored webinar with "Electric Light & Power" entitled The Customer-Centric Utility: Employing Analytic Strategies for Improving Outreach and Operations

About this paper

In the smart grid/smart meter era, data integration strategies that enable analytics and optimization can transform how utilities view customers and provide many opportunities to boost returns. But to achieve a customer-centric orientation, utilities must be able to: Find profitable growth opportunities. Optimize marketing communications. Maximize cross-business impact. Based on a SAS-sponsored webinar with Electric Light & Power, this paper can help utilities understand how to approach this fundamental change to their business.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top