SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Marketing Analytics for Manufacturing: Forging Customer Insights

About this paper

Manufacturers are saying they are turning to business intelligence solutions for new ways to better serve customers. That's what 43 percent of survey respondents recently told Aberdeen Group. This SAS-sponsored report examines how marketing analytics is being used in these efforts and the role of big data in customer intelligence gathering activities aimed at better understanding customer behaviors and trends.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top