Spend analysis home page

SAS® Inköpsanalys

Få överblick och gör besparingar på inköp

Få kontroll och gör besparingar på dina inköp

Potentialen för offentliga organisationer som arbetar med inköpsstyrning är en minskad inköpskostnad på drygt 10 %, något vi ser bland de ca. 80 kommuner, regioner och statliga institutioner i Norden som vi arbetar med. Bland dessa finns Helsingborgs Stad.

SAS® Inköpsanalys läser in alla dina e-fakturor och scannade fakturor. Du loggar in via din web-browser där du kan ta del av dynamiska rapporter. För att verifiera att du får bästa utväxling av systemet har du initialt hjälp av en expert som visar dig hur du snabbt kan minska dina inköpskostnader. Investeringen återbetalar sig i genomsnitt på mindre än 6 månader.

Inköpen analyseras baserat på vad som verkligen köpts in, istället för uppgifter i bokföringssystemet. Det görs med hjälp av automatisk klassificering på fakturaradnivå. Det ger dig en unik grund för att göra besparingar i din inköpsbudget, oavsett om det gäller att öka avtalstäckningen, förbättra organisationens avtalslojalitet eller ökade klassificeringsinsikter vid konkurrensutsättning.

SAS® Inköpsanalys levereras som en tjänst till din organisation. KMD och SAS Institute har ingått en allians kring inköpsanalys, detta för att möta efterfrågan av integrerade lösningar som underlättar översikt och hantering av komplexa upphandlingar. KMD ansvarar för utveckling, drift och försäljning av programvaran SAS® Inköpsanalys. 

line 112292
Test Computer 2

SAS Inköpsanalys kan bland annat

Bidra till besparingar på din inköpsbudget

Förbättra avtalstroheten

Öka andelen upphandlade områden

Förbättra kvaliteten på anbudsförfrågningar

Ge en god inblick i om leverantörerna fullföljer slutna avtal

promo-icon-whitepaper-b

Ladda ner broschyr om SAS Inköpsanalys

phone icon

Jag vill bli kontaktad för mer information

LinkedIn icon

Gå med i vår Linkedin-grupp

Back to Top