Knowit

knowit logo

Knowit arbetar med SAS mjukvara i den nordiska regionen. Deras närvaro garanterar såväl kunskap om kunden som ett starkt engagemang. Knowit har runt 1 800 specialister inom IT, Design & Digital och Management samt ca 75 SAS konsulter. De har många års erfarenhet inom BI, CRM och Data Warehouse.


 

Back to Top