SAS | The Power to Know

Agenda 7 maj, kl 15:00

Ämnena för nästa möte är

Bygga Statistiska modeller med Visual Statistiks
Mathias Lanner

Tips och Trix med Enterprise Guide
Johan Elfman

Meta Bound LIbrarys
Frida SäfströmStora Frösunda

Nästa träff anordnas den 21 november på SAS Institute i Solna

Stora Frösunda

Nästa träff anordnas den 21 november på SAS Institute i Solna

 

Att delta är gratis

Seminaret är gratis, men om du uteblir utan att avanmäla fakturerar vi 350 kr för att täcka omkostnaderna i förbindelse till arrangemanget.

 

Frågor?

Kontakta SAS utbildningsavdelning
på: kurser@swe.sas.com

 

LinkedIn

 


Back to Top