Kvalitet och miljö i fokus på Swedish Match

Att tillverka snus är ett precisionsjobb. Kvalitetskraven är höga; vana snusare känner direkt om smak, fuktighet eller till och med PH-värde är fel.

Samtidigt har världens ledande snustillverkare, Swedish Match, höga ambitioner i sitt miljöarbete; energi- och vattenförbrukning måste vara effektiv och påverkan på omgivningen minimal. Därför har företaget kontinuerligt utvecklat mätning och uppföljning inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Sedan ett år har de dessutom ett webbgränssnitt som gör det möjligt att skapa egna analyser var användaren än befinner sig, oavsett om det är på koncernstaben eller på fabriksgolv.

Det handlar om att mäta – och framför allt att kunna analysera det vi mäter på rätt sätt. Här är SAS-lösningen ovärderlig genom sin flexibilitet
Swedish Match

Birgitta Klövmark
Kvalitetschef

Swedish Match är ett av världens ledande företag inom tobaksbranschens nischprodukter snus, piptobak, cigarrer och tuggtobak. Företaget omsatte nästan 14 miljarder kronor 2002. För den nordeuropeiska marknaden sker snustillverkningen i en fabrik utanför Göteborg. Där har man infört ett system för kvalitets- och miljöuppföljning via webben, med hjälp av en lösning från SAS Institute.

Stor mängd data

"Vi har använt SAS-systemet i flera år för att mäta och följa upp vårt kvalitets- och miljöarbete", berättar Bertil Runström, kvalitets- och miljöchef för Swedish Match-koncernen. "Och det är en stor mängd data som samlas in och analyseras."

Varje dag tas stickprover i flera produktionsled; från snusberedningen till klistring av etiketter på snusdosorna. Dessa prover analyseras i laboratoriet. I beredningsprocessen görs även löpande insamling av vissa produktionsdata. Till exempel loggas temperatur och mängden tillförda insatsämnen. Därutöver lagras data från reklamationer i en databas som kombineras med ovanstående i analysgränssnittet.

"Det är en mängd olika uppgifter som efterfrågas av användarna. Kvalitetsingenjörerna vill se avvikelser i fuktighet eller pH under produktionen samt antalet reklamationer avseende olika typer av fel, t.ex. smak och konsistens. Ur miljösynpunkt är vi mer intresserade av energianvändning, koldioxidemissioner och återvinningsgrad", fortsätter Bertil.

Webbåtkomst ger resultat

Tidigare publicerades fasta rapporter med dessa data på företagets intranät och på olika anslagstavlor ute i produktionsanläggningen. Sedan ungefär ett år finns informationen tillgänglig via webben. Med enbart en webbläsare kan därmed så gott som alla anställda få tillgång till reklamationsstatistik och kvalitetsdata och göra egna analyser. Produktionsstatistik kan även nås via webben men där är behörigheten lite mer begränsad.

"Alla typer av användare - företagsledning, områdeschefer, processtekniker samt kvalitets-, miljö- och produktionsingenjörer - kan tillgodogöra sig informationen på ett bättre sätt numera. De kan skapa grafer och tabeller med analyser i olika dimensioner", säger Bertil samtidigt som han med några snabba klick visar på skärmen. "Till exempel kan de titta på antalet reklamationer avseende svetsfogar i portionspåsar för utvald produktionslinje och feltyp per ett visst registrerings- eller packdatum".

swedish match logo

Affärsproblem:

Att kontinuerligt följa alla led i produktionsprocessen vid Swedish Match snusfabriker i Göteborg och Kungälv med avseende på kvalitets- och miljöfaktorer. Genom att mäta och analysera alla centrala parametrar kan snabba beslut tas om kassationer och omställningar i processen och kvaliteten hållas på en hög och jämn nivå.

Lösning:

Utveckling av ett kvalitetssystem baserat på SAS BI (Business Intelligence Server). Grundinformationen genereras med mätdata från andra system i produktionsprocessen. Dessa data kan sedan bearbetas och analyseras med stor flexibilitet i SAS-lösningen.

Resultat:

En produktion med ett minimum av reklamationer. Optimering av insatsvarorna i processen och bättre kontroll på energianvändning och miljöpåverkan från produktionen.

Bransch:

Swedish Match är en global koncern med produktion av snus, piptobak, tuggtobak cigarrer och tändprodukter. Koncernens försäljning 2007 var 12 551 MSEK och antalet medarbetare cirka 12 000. Tillverkningen sker i egna anläggningar i 11 länder, bland annat i Sverige där en stor del av snustillverkningen sker. Swedish Match produkter säljs i över 100 länder.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top