O SAS-e

Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete The Power to Know®

Niektorí ľudia vnimajú dáta ako čísla a fakty. Ale je to omnoho viac než len to. Je to životodarná krv vášho podnikania. Dáta rozprávajú príbeh vašej spoločnosti a snažia sa vám niečo povedať ...

SAS dokáže zmeniť pohľad na vaše dáta, zrazu ich uvidíte z novej perspektívy. Rozpoznáte to, čo funguje, zistíte a viete napraviť to, čo nie. Navyše objavíte nové možnosti a príležitosti k rastu. Pomáhame spoločnostiam pretvárať obrovské množstvá dát na znalosť, ktorú vedia okamžite využiť a robíme to lepšie ako ktokoľvek iný. V dátach s nami objavujú The Power to Know®. SAS je líder v business analytike a najväčší nezávislý dodávateľ na trhu riešení business intelligence. Od roku 1976.

SAS využíva viac ako 70 000 spoločností v 140 krajinách sveta, vrátane 91 zo 100 spoločností  2013 Fortune Global 500®.

Poslanie

SAS dodáva overené riešenia, ktoré prinášajú podniku inováciu a zlepšujú jeho výkonnosť.

Hodnoty

Vo všetkých našich vzťahoch – so zákazníkmi, partnermi alebo so zamestnancami – sa riadime kľúčovými hodnotami našej spoločnosti:

Prístupnosť a otvorenosť

Orientácia na zákazníka

Pohotovosť a agilita

Inovatívnosť

Dôveryhodnosť

Štatistiky spoločnosti

Zákazníci

Počet krajín, kde sa používa SAS
SAS má zákazníkov v 140 krajinách sveta.

Počet zákazníkov na celom svete
Viac ako 70 000 komerčných, vládnych a univerzitných inštitúcií.

Zamestnanci

Zamestnanci celosvetovo
13,679 zamestnacov

Rozdelenie podľa regiónov
Spojené štát: 6 906
Celosvetová centrála (Cary, NC): 5 275
Kanada: 318
Latinská Amerika: 470
Európa, Stredný východ a Afrika: 3 794
Ázia a Pacifik: 2 291

Financie

Celosvetový obrat spoločnosti
Obrat v roku 2013: 3,02 miliardy USD

Investícia do výskumu a vývoja
V roku 2013 to bolo 25% z celkového obratu spoločnosti

Finančná história SAS-u

sas revenue chart 2013

Vedenie SAS Slovakia, s.r.o.

Hana Kvartová

Hana Kvartová
Country Manager

Jarmila Tomašovičová

Jarmila Tomašovičová
Professional Services Director

Marián Kulich

Marián Kulich
Technical Support & IT Manager

Katarína Krausová

Katarína Krausová
Marketing Manager

Denisa Králiková

Denisa Králiková
HR Manager

Petra Vanická

Petra Vanická
Finance Manager

SAS na Slovensku

Na Slovensku vznikla pobočka v r. 1995, má 40 zamestnancov a podporuje slovenský trh komplexne: obchodne, marketingovo, konzultačnými službami (vrátane biznis consultingu), školeniami a technickou podporou.

Medzi jej najväčších zákazníkov patria banky, poisťovne a telekomunikačné spoločnosti, napr.: Slovenská Sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a. s., Tatra banka, a. s., OTP Banka Slovensko, a. s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Kooperatíva poisťovňa, a. s., Union poisťovňa, a. s., Slovak Telekom, a. s. a iné.

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá. Sme úspešní len vtedy, ak im pomáhame posúvať sa dopredu a rásť.

Hana Kvartová
Country Manager, SAS Slovakia, s.r.o.

História SAS-u

SAS založil v r. 1976 Jim Goodnight, John Sall a Jim Barr. Spoločnosť vyrástla z malej kancelárie so štyrmi zamestnancami na firmu s viac než 13 000 pracovníkmi.
Počas celého vývoja SAS-u, zostala jedna vec nezmenená – kľúčová úloha informácií v procese rozhodovania. SAS vždy pomáhal organizáciám zbierať tie najdôležitejšie údaje a transformovať ich do využiteľných strategických informácií o zákazníkoch, dodávateľoch a vlastnej organizácii. Výsledkom toho je skutočnosť, že SAS nájdete všade tam, kde spoločnosti potrebujú vyriešiť biznis problémy analyzovaním obrovského množstva údajov, samozrejme i big data.

Pozrite sa ako sa spoločnosť vyvíjala v jednotlivých desaťročiach. (preklik)

Back to Top