Academic / Anketa

Anketa

Ďakujeme za spoluprácu!

*  Meno
*  Priezvisko
*  E-mail
*  Krajina
Som
študent
pedagóg

Študent

1. Absolvovali ste už nejaký predmet v SAS-e?
áno
nie
2. Mali by ste záujem o doplňujúce SAS školenia?
áno
nie
Ak áno, koľko EUR ste ochotný/-á zaplatiť za takéto celodenné SAS školenie?
3. Privítali by ste stretnutie pre študentov, ktorí majú radi SAS a chcú sa spoznať a vymeniť si skúsenosti?
áno
nie
4. Zaujala by Vás aj niekoľko dňová „SAS letná škola“, napr. počas septembra?
áno
nie
Čo by podľa Vás malo byť obsahom takéhoto študentského stretnutia / takejto letnej školy?

Pedagóg

1. Boli ste podľa Vás dostatočne informovaný/-á o Academic aktivitách, ktoré boli organizované v tomto akademickom roku a sú vymenované v úvodníku newslettra?
áno
nie
2. Viete si predstaviť, aby na Vašej škole vznikol nový predmet vyučovaný v SAS-e?
áno
nie
Ak áno, na čo by mohol byť daný predmet zameraný?
3. Privítali by ste možnosť našej návštevy na Vašej škole (prednáška, školenie, stretnutie so študentami a pod.)
áno
nie
4. Máte záujem o ďalšie stretnutie SAS Academic Day a zdieľanie skúsenosti s ostatnými pedagógmi?
áno
nie
Ak áno, ktorý deň v týždni Vám najviac vyhovuje na takého stretnutie (plánované v októbri 2012)?

( * označuje povinné pole )