Ďakujeme, že ste sa zúčastnili na poldennom seminári, ktorý mal ambíciu otvoriť a diskutovať aktuálne témy súčasného trhu utilít. Ten dnes zaznamenáva dramatický úbytok zákazníkov etablovaných spoločností a ich presun ku konkurencii.

Preto sa na stôl celkom oprávnene dostávajú otázky:

  • Ako ostať, resp. stať sa úspešnou spoločnosťou?
  • Čo je potrebné urobiť, aby ste posilnili svoje postavenie na trhu?
  • Ako sa stať trhovým lídrom? Aká cesta k tomu vedie?
  • Čo urobiť ako prvé? Rozširovať portfólio služieb o ďalšie produkty?
  • Prečo je práve zákaznícky a analyticky orientovaná spoločnosť na liberalizovanom trhu úspešná?

 

Privítanie účastníkov. Prečo sme sa stretli?
Hana Petríková, výkonná riaditeľka SAS Slovakia
Pohľad na 10 rokov skúseností využívania riešení pre riadenie vzťahov so zákazníkmi - dôvody, prečo využívať analytiké nástroje pre marketingové účely
Koldo Muruzabal, Endesa, Španielsko 
Súboj o zákazníka začal i na Slovensku - z čoho sa poučiť a na čo nezabudnúť
Richard Kraus, SAS
Kľúčové ciele v riadení rizík v utilitách - integrovaný prístup v riadení rizík a jeho hlavné komponenty
Tomáš Krčka, Deloitte 
Poznajte kredit vašich zákazníkov - skúsenosti s credit scoringom a procesom vymáhania pohľadávok
Ladislav Šváb, SAS

Teším sa na stretnutie s Vami,

Katarína Šušaníková
Marketing Manager

Koldo Muruzabal
zástupca riaditeľa pre marketing masového trhu, Endesa.
Je zodpovedný za marketingové aktivity v oblasti predaja elektriny, plynu a príslušných služieb, rovnako ako za implementáciu riešení Customer Intelligence v Endesa, najväčšej utilitnej spoločnosti v Španielsku. 
Má bohaté, viac ako 13 ročné skúsenosti so segmentáciou trhu, hĺbkovou analýzou údajov, optimalizáciou obchodných procesov, výskumom trhu, e-marketingom, modelmi pre predikciu správania sa a redukciou odchodovosti zákazníkov pre Endesu. Predtým pracoval 7 rokov ako konzultant Accenture pre oblasť výrobných a utilitných spoločností.