Ste marketingový riaditeľ, špecialista marketingu, CRM manažér, manažér kampaní, produktový alebo segmentový manažér? 

Fórum má ambíciu predstaviť najnovšie trendy v oblasti optimalizácie marketingových kampaní a nákladov, využívaní nových elektronických kanálov pre podporu marketingu očami skúsených marketérov.

Program:

08:30 - 09:00  Ranná káva a registrácia

09:00 - 09:10  Privítanie a úvod, Hana Petríková, výkonná riaditeľka SAS Slovakia
09:10 - 09:45  Optimalizujme každý kontakt so zákazníkom, David Williams, SAS
09:45 - 10:15  Ako zautomatizovať priamu komunikáciu a vyťažiť z nej maximum? 
                     Václav Hrubý, Česká Spořitelna 

10:15 - 10:45  Prestávka

10:45 - 11:15  Nové trendy v online a sociálnom marketingu, David Williams, SAS
11:15 - 11:45  Ako poraziť zákazníka online (aplikácia nových trendov v stredoeurópskom kontexte),
                     Tomáš Jindřišek, OgilvyInteractive

11:45 - 12:00  Diskusia a záver

Teším sa na stretnutie s Vami,

Katarína Šušaníková
Marketing Manager

Václav Hrubý
na pozícii Campaign Management Team Leadera pracuje v Českej sporiteľni už štvrý rok. Úspešne sa tam podieľal na zavedení a rozvoji využívania Marketing Automation a na implementácii Marketing Optimisation, o čom svedčí i fakt, že Česká sporiteľňa získala v roku 2008 ako prvá finančná inštitúcia z regiónu strednej a východnej Európy prestížne celosvetové ocenenie SAS Customer Intelligence Award. Direct marketingu sa venuje takmer celý svoj profesný život, najprv strávil vyše 6 rokov v najväčšej českej direct marketingovej agentúre, potom dva roky pôsobil ako šéf direct marketingového oddelenia mobilného operátora. Pred svojim nástupom do Českej sporiteľne pôsobil 3 roky ako riaditeľ marketingu v českej pobočke TNT Post.
Tomáš Jindřišek
riaditeľ OgilvyInteractive, internetovej divízie jednej z najväčších komunikačných agentúr na svete. Marketingovej komunikácii a internetu se profesionálne venuje od roku 1998. Pravidelne prednáša a publikuje. Je členom rôznych odborných porôt, napr. Zlatá Pecka, Internet Effectiveness Awards, Křišťálová Lupa alebo TOP Filantrop. Pôsobí aj ako konzultant a zaoberá sa skúmaním vplyvu nových komunikačných prostriedkov a sociálnymi zmenami, ktoré v spoločnosti vyvolávajú. V roku 2008 spoluzaložil diskusný server Mikroblogy.cz, ktorý sa stal najlepším malým internetovým projektom podľa suťaže IEA. 
David Williams
na pozícii odborného konzultanta v SAS Global Customer Intelligence Practice je 4 roky. Radí spoločnostiam v Európe, naprieč všetkými odvetviami (najmä však finančný a telco sektor) vo vývoji a nasadzovaní Marketing Best Practices, zlepšovaní efektívnosti marketingových procesov s využitím SAS Marketing Optimisation. Výsledkom sú významené úspechy dosiahnuté veľkým počtom SAS zákazníkov, ktorí z tohto profitujú. Predtým pracoval 13 rokov vo finančnom sektore, vo Veľkej Británii, pred nástupom do SASu zastával pozíciu CRM riaditeľa významnej anglickej banky.