8:30

Registrácia a ranná káva

9:00 Deň risk manažéra 21. storočia
Jiří Nosál, Risk Advisory

Reporty alebo operatívny riadiaci model? Moderný risk manažér sa rozhoduje rýchlo, presne, je autentický, podporuje biznis a zároveň mu na to stačí menej FTE.

9:15 Optimalizácia úverových limitov
Eva Slobodová, Business Consultant, Peter Horný, Senior Consultant

Integrácia rizík, produktového manažmentu a marketingu prináša nečakané výsledky, ako napríklad predschválenie úverových limitov skoro všetkým existujúcim klientom, vrátane tých, ktorí svoj účet využívajú minimálne. Riziká a možnosti skryté v nových portfóliách už nie sú prekvapením, ale naopak, dajú sa spoznať dopredu.

9:45 Odhaľovanie podvodov a Analýza sociálnych sietí
Imam Hoque, General Manager Advanced Analytics

Ochrana proti podvodom opäť spravila obrovský krok dopredu. Analýza sietí už nie je len čerešničkou na torte, ale integrovanou časťou skutočných schopností detekcie, bez ktorej sa žiadne účinné riešenie nezaobíde.

10:15

Prestávka

10:45 Zmeny v každodennom riadení rizík
Jiří Nosál, Risk Advisory

Risk Based pricing bez obáv a skrytých rizík alebo ako znalosti ukryté v riadení rizík môžu priniesť zvýšenie profitability organizáciám.

11:15 Prevencia, vyliečenie či rozlúčka?
Eva Slobodová, Business Consultant, Jiří Nosál, Risk Advisory

Ako môže správne riadenie pohľadávok ovplyvniť vzťah so zákazníkmi, vytvoriť partnerstvo a zvýšiť lojalitu.

11:45 Trendy v riadení rizík 2013
Daniela Giannantonio, Regional Sales Leader for Risk

Už mnoho rokov patrí riadenie rizík medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti vo finančnom sektore.
Identifikovali sme nové, často prekvapivé trendy a možnosti ako riadiť riziká lepšie s väčšou presnosťou a efektivitou.

12:15

Obed

13:15 Capital Planning
Luis Maretti Mariottoni, Business Solutions Manager

Cesta za hranice regulatórnych požiadaviek, resp. možnosť využiť náklady vynaložené na Basel smerom ku každodennému riadeniu banky a plánovaniu budúceho rozvoja.

13:45 Päť syndrómov projektov Solvency II v prostredí slovenského poisťovacieho trhu
Radovan Čechvala, Senior Associate Business Consultant 
14:15 Minúty namiesto hodín, klient namiesto portfólia
Jaroslav Půlpán, Consultant 

High-Performance Analytics je odpoveďou na stále sa zväčšujúcu časovú kritickosť realizácie požadovaných výpočtov v rámci riadenia rizík. Je odpoveďou na požiadavky významného skrátenia doby spracovania riskových úloh, ako napr.: výpočty behaviorálneho skóre, predschvaľovanie úverových limitov, výpočty opravných položiek, príprava dát pre vymáhanie pohľadávok, a pod. Tieto výpočty sa dajú zvládnuť za zlomok času, dokonca je možné ich presunúť z nočných dávok a realizovať ich na počkanie v priebehu pracovného dňa.

14:45

Záver a diskusia

Registrujte sa