Možno si každý deň kladiete otázky:

  • Ako schvaľovať viac a zároveň s menším rizikom?
  • Ako zvládnuť všetky požiadavky s kapacitným obmedzením?
  • Ako postaviť business case pre riadenie rizík alebo odhaľovanie podvodov?

SAS Risk Management Forum má ambíciu odpovedať nielen na tieto, ale i na mnohé iné kľúčové otázky.

Príďte s nami stráviť deň risk manažéra a za pár hodín sa inšpirujte novými informáciami, ktoré využijete vo svojej práci.

Akciou Vás budú sprevádzať odborní konzultanti spoločnosti SAS.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Katarína Šušaníková
Marketing Manager