Vážené dámy, vážení páni,


na 15. ročníku konferencie sme sa spoločne pozreli na rôzne príklady aplikácie biznis analytiky v praxi, najmä na tie najaktuálnejšie, s ktorými sa všetci stretávame čoraz intenzívnejšie – zvýšená miera podvodov v čase finančnej krízy, potreba efektívnej optimalizácie komunikácie a automatizácie marketingových činností, potreba rozhodovania v reálnom čase a mnohé iné.

V záložke "Agenda" nájdete prezentácie, ktoré na konferencii odzneli. Ich stiahnutie je kryté menom a heslom.
Ak máte záujem získať pdf niektorej z nich, kontaktujte, prosíme, kolegov na marketingu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na našich ďalších seminároch a konferenciách,

Hana Petríková 

Hana Petríková 
Country Manager