Školenie CI Fundamentals patrí medzi školenia série SAS Business Academy, ktorá poskytuje školenia vytvorené s cieľom zdieľať získané skúsenosti s našimi zákazníkmi. Tieto školenia pokrývajú široké spektrum tém od popisu biznis problematiky, konceptov a metodík, až po implementačné stratégie.

Školenie  CI Fundamentals je určené biznis používateľom, ktorí pracujú v oblasti marketingu, Customer Ingelligence a Customer Relationship Management (CRM), Client Focus. Pre účasť na školení nie je nutná predchádzajúca znalosť SAS softvéru. Predpokladom úspešného absolvovania školenia je základný prehľad o marketingu a priamych marketingových kampaniach.

Ponúkané biznis školenie nevyžaduje znalosť špecifického softvéru, keďže predmetné témy sú prezentované z biznis perspektívy. Školenie obsahuje prípadové štúdie demonštrujúce preberané témy s cieľom uľahčiť ich porozumenie.

Toto školenie je zamerané na biznis pohľad CRM problematiky, nie na hlboké technické a štatistické aspekty CRM. 

Typ školenia Rozsah v dňoch Hands on SAS riešení Pre koho je školenie určené Cena otvorené školenie* Cena uzavreté školenie* Termín
One-to-One Marketing  1 nie marketingoví špecialisti, segmentoví manažéri, tím lídri, zákaznícke, kontaktné centrá 350 € 1200 € k dispozícii len uzavreté školenie
One-to-One Marketing Fast Track  0,5 nie marketingoví manažéri, produktoví manažéri, manažéri distribučných kanálov 200 € 700 € k dispozícii len uzavreté školenie
Marketing Analytics  2 áno Biznis, marketingoví analytici, kampaňoví manažéri 580 € 1980 € k dispozícii len uzavreté školenie

* cena bez DPH

Účastníci tohto školenia získajú podrobnejší prehľad o aktivitách a ich automatizácii v oblasti Customer Intelligence, o rozdieloch medzi strategickým, operačným a analytickým CRM. Ukážka skutočných príkladov z praxe, vďaka ktorým sa naučíte porozumieť napríklad oblastiam ako: krížový predaj, retencia, segmentácia zákazníkov, odhadovanie životného cyklu zákazníka a vedenie a optimalizovanie marketingových kampaní.

Po absolvovaní školenia by mal byť účastník schopný: rozumieť princípom Customer Ingelligence, pochopiť aktivity súvisiace s predikovaním správania sa zákazníkov, plánovaním, realizovaním, optimalizovaním, riadením marketingových kampaní, meraním úspešnosti kampaní.