Program

Doobedie Program in english
08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 - 09:05 Otvorenie
Hana Petríková, Country Manager
09:05 - 09:35 Predvídajte a riaďte zmenu
Jim Davis, Senior Vice President & CMO, SAS
09:35 - 10:10 Biznis analytika ako cesta k zvýšeniu výkonnosti firmy
Oday Abbosh, Director for Analytics, EALA, Accenture
10:10 - 10:30 Je normálne podvádzať a neplatiť?
Exkluzívny prieskum GFK zameraný na vnímanie problematiky podvodov a neplatičov
Dušan Očkaik, Client Service Director, GFK Slovakia
10:30 - 11:00 Prestávka
11:00 - 12:30 Je normálne podvádzať a neplatiť?

Panelová diskusia:

  • Martin Pytlik , člen predstavenstva, Tatra banka, a.s.,
  • Ľuboš Lopatka , generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
  • Juraj Leško , prezident Spravodajskej jednotky finančnej polície,
  • Pavel Východský , riaditeľ interného auditu a kontroly, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Diskusiou bude sprevádzať Róbert Žitňanský.

12.30 - 14:00 Obed
Poobedie
  CI Customer Intelligence RI Risk Intelligence
14:00 - 14:30 Konsolidácia klientskych dát a ich využitie pre podporu predaja
Pavel Zeman, Unicorn Systems
Eliminácia rizík v podmienkach verejných financií
Ján Obrcian, Senior Consultant, Asseco Central Europe
14:30 – 15:00 Ako získať profitabilných zákazníkov a riadiť neplatičov v utilitách
Clifford Budge, Riaditeľ divízie dát a zákazníckych analýz, EDF Energy, Anglicko

Analytika ako nástroj efektívneho výberu daní
Duncan Cleary, Research & Analytics, Daňový Úrad, Írsko
15:00 – 15:30 Prestávka
15:30 – 16:00 Lead Management – príležitosť pre akvizíciu nových zákazníkov
Daniel Koiš, Head of CRM, DIRECT Pojišťovna
Ohodnotenie rizikovosti žiadateľov o finančnú podporu z Európskych fondov pre poľnohospodárstvo
Lenka Vagnerová, Analytik, Pôdohospodárska platobná agentúra
16:00 – 16:30 Implementácia kampaňového manažmentu v splátkovej spoločnosti
Grzegorz Gawin, Marketing Director, Żagiel, skupina KBC, Poľsko
Riadenie úverových rizík – rady a skúsenosti
Markus Krause, Credit Risk Methods & Instruments, Bank Austria, skupina UniCredit, Rakúsko
16:30 – 17:00 Na ceste k efektívnemu CRM a direct marketingu
Michal Mano, Michal Čičo, Senior Specialists Customer Intelligence, T-Mobile Česká republika
Zlepšenie výkonu SAS kalkulácií zmenami infraštruktúry pre ukladanie dát
Marcus Prätzas, Finance IT, Deutsche Bank, Nemecko