Vážené dámy, vážení páni,

14. ročník konferencie sa odohral v čase doznievajúcej finančnej krízy. Tá pomohla vyplávať na povrch mnohým skutočnostiam, s ktorými sa v poslednej dobe stretáme viac ako kedykoľvek predtým: horšia platobná disciplína, vylepšovanie si finančnej situácie prostredníctvom podvodov, snaha o efektívnejšie využívanie zdrojov pomocou optimalizácie, ale i rôzne inovatívne spôsoby komunikácie ako sú sociálne siete. Posledné roky tiež roztriasli stoličku pod suverénnym miestom nadlinkovej komunikácie a začali sa omnoho viac využívať nové, na Slovensku stále úplne neprebádané, možnosti podliniek.

V záložke "Program" nájdete prezentácie, ktoré na konferencii odzneli. Ich stiahnutie je kryté menom a heslom.
Ak máte záujem získať pdf niektorej z nich, kontaktujte, prosíme, kolegov na marketingu.

Hana Petríková
Country Manager