Srdečne Vás pozývame na informačný raňajkový seminár, na ktorom Vám ukážeme ako sa dá komplexným riešením pomôcť poisťovniam odhaliť fraud a akú kľúčovú úlohu v tom hrá pokročilá analytika.

08:30 - 09:00

Registrácia a raňajky

09:00 - 10:45

Typológia fraudu
  • popis jednotlivých typov fraudu, ich frekvencia a nebezpečnosť, 
  • fraudy podľa typov poistenia - životné, neživotné, zdravotné
  • možnosti obrany proti jednotlivým typom fraudu.
Štruktúra riešení pre odhaľovanie podvodov
  • biznis pohľad (vnímanie, prevencia, kontrola, vymáhanie),
  • SAS Fraud Framework - hybridný prístup k odhaľovaniu podvodov
  • SAS Case Management
  • SAS Fraud on-line riešenie - potenciál pre optimalizáciu procesov
Prestávka
Demonštrácia ukážky riešenia (využitie SAS nástrojov)
Otázky & odpovede

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Katarína Šušaníková
Marketing Manager

Jiří Nosál
Je odborníkom s viac ako 16 ročnými praktickými skúsenosťami v oblastiach ako sú: implementácia antifraud riešení, vymáhanie pohľadávok (early, late), vývoj a riadenie produktov, vývoj skórovacích kariet a behaviorálnych modelov a iné.
Svoju odbornosť získaval pôsobením na rôznych pozíciách: od vedúceho oddelenia riadenia rizík, až po člena predstavenstva zodpovedného za risk v bankách, ako napr.: Živnostenská Banka (UniCredit Bank), GE Money Bank, eBank a ČSOB Banka. V súčasnosti pracuje pre spoločnosť SAS ako Business Advisor. Má skúsenosti aj s vlastnou konzultačnou praxou.