30. júna sa konal raňajkový seminár, na ktorom sme hovorili ako komplexným riešením pomôcť bankám odhaliť aplikačný fraud a akú kľúčovú úlohu v tom hrá pokročilá analytika. 

Určite každý z Vás pracuje už s nejakým - menším, či väčším - systémom na odhaľovanie podvodov. Seminár mal ambíciu ukázať spôsoby, ako Váš existujúci systém rozšíriť tak, aby Vám prinášal čo najlepšie výsledky, resp. ako vybudovať jedno homogénne komplexné riešenie.

08:30 - 09:00 Registrácia a raňajky
09:00 - 10:00 Typológia fraudu
  • popis jednotlivých typov fraudu, ich frekvencia a nebezpečnosť, 
  • aplikačný fraud, vrátane časti interného fraudu, ktorý je prepojený s aplikačným fraudom,
  • možnosti obrany proti jednotlivým typom fraudu.
09:00 - 10:00 Typológia fraudu
  • popis jednotlivých typov fraudu, ich frekvencia a nebezpečnosť, 
  • aplikačný fraud, vrátane časti interného fraudu, ktorý je prepojený s aplikačným fraudom,
  • možnosti obrany proti jednotlivým typom fraudu.
Štruktúra riešení pre odhaľovanie podvodov
  • biznis pohľad (vnímanie, prevencia, kontrola, vymáhanie),
  • SAS fraud on-line framework (pravidlá, odhaľovanie anomálií, pokročilá analytika, analýza sociálnych sietí),
  • SAS fraud analytika.
10:00 - 10:15

Prestávka

10:15 - 10:45

Demonštračné ukážky riešení (využitie SAS nástrojov)

Otázky & odpovede, diskusia 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Katarína Šušaníková
Marketing Manager

Registrujte sa

Jiří Nosál
Je odborníkom s viac ako 16 ročnými praktickými skúsenosťami v oblastiach ako sú: implementácia antifraud riešení, vymáhanie pohľadávok (early, late), vývoj a riadenie produktov, vývoj skórovacích kariet a behaviorálnych modelov a iné.
Svoju odbornosť získaval pôsobením na rôznych pozíciách: od vedúceho oddelenia riadenia rizík, až po člena predstavenstva zodpovedného za risk v bankách, ako napr.: Živnostenská Banka (UniCredit Bank), GE Money Bank, eBank a ČSOB Banka. V súčasnosti pracuje pre spoločnosť SAS ako Business Advisor. Má skúsenosti aj s vlastnou konzultačnou praxou.