Registrácia je možná do 11. novembra 2011.

Pozvánka platí pre 1 osobu a je neprenosná. Pokiaľ máte kolegu, ktorého daná problematika zaujíma, prosíme, dajte nám vedieť jeho e-mailovú adresu a my mu prepošleme pozvánku. Všetky náklady za posedenie hradí SAS Slovakia, s.r.o.

Program

14.45 hod. privítanie v priestoroch spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o.
15.00 hod. oficiálny začiatok, stručné predstavenie Academicu
15.15 hod. hlavný hosť Mgr. Martin Řezáč, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne 
(príspevok o akademických skúsenostiach so softvérom SAS v Čechách + diskusia)
16.00 hod. hosť zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity – Ing. Renáta Prokeinová, PhD.
16.30 hod. prestávka, občerstvenie
16.45 hod. Školenie: Ako využiť SAS čo najpraktickejšie? Zamierené na SAS Enterprise Miner a SAS Enterprise Guide
17.30 hod. 15 minút o najzaujímavejších technických tipoch a trikoch
17.45 hod. Academic + marketing = bližšie k Vám
18.00 hod. po skončení odbornej časti sa premiestnime na posedenie pri vínku a dobrom jedle do neďalekej kaviarne Planetko, kde radi vytvoríme priestor na neformálne rozhovory pri príjemnej živej jazzovej hudbe

Tešíme sa na stretnutie s Vami, na Vaše skúsenosti, názory a nápady, na základe ktorých môžeme neustále zlepšovať komunikáciu a spoluprácu medzi nami.