Pripravili sme pre Vás sériu štyroch krátkych doobedných stretnutí, na ktorých Vám ponúkneme odborný pohľad na otázku dátovej kvality - prepojíme teóriu s praxou. 
Raňajkové semináre budú pod taktovkou skúseného odborníka, Vladimíra Kyjonku, ktorý ma dlhoročné praktické skúsenosti s vývojom a nasadzovaním riešení pre dátovú kvalitu.
Moderátorom bude Dušan Krcho, Solution Architect, SAS Slovakia.

Zakrúžkujte si už teraz vybrané utorky vo Vašich kalendároch a prihláste sa na všetky, alebo na vybrané semináre.

13. apríl 2010 uskutočnilo sa, v prípade záujmu o prezentáciu, napíšte, prosíme, na marketing@svk.sas.com
Data Governance – podnikový program komplexnej starostlivosti o dáta

 • ako vyzerá riešenie pre starostlivosť o kvalitu dát
 • ako merať ovplyvňovanie biznis procesov kvalitou dát
 • ako nastaviť procesy starostlivosti o podnikové dáta
 • aké je organizačné zaistenie podnikovej starostlivosti o dáta
 • riadenie nákladov a prínosov starostlivosti o dáta
 • čo ponúka SAS Dataflux (ukážka Df PowerStudio – profiling dát, jednoduché čistenie)

4. máj 2010  -  uskutočnilo sa, v prípade záujmu o prezentáciu, napíšte, prosíme, na marketing@svk.sas.com
Master Data Management (MDM) – riešenie pre správu kľúčových podnikových dát

 • čo sú a na čo slúžia Master Data
 • ako vyzerá riešenie pre správu master dát, základné komponenty, funkcie
 • realizácia riešenia MDM – princípy, postupy, skúsenosti, úskalia
 • riešenie SAS DataFlux qMDM (ukážka)

25. máj 2010 uskutočnilo sa, v prípade záujmu o prezentáciu, napíšte, prosíme, na marketing@svk.sas.com
Data Governance – uvedenie programu do praxe

 • dôležité body a úskalia na ceste
 • piliere Data Governance
 • dôvera v dáta – ako ju docieliť
 • účinnosť procesov Data Governance, monitorovanie ich účinnosti (ukážka DF PowerStudio – monitoring kvality dát)
 • Data Quality Scorecards – princípy, metriky, riešenie

8. júna 2010
Dátová kvalita v reálnom čase

 • požiadavky na riešenie dátovej kvality online v reálnom čase
 • architektúra riešenia dátovej kvality pre online spracovanie
 • úskalia, problémy a skúsenosti
 • Ukážka konfigurácie riešenia pre prácu v reálnom čase

Teším sa na stretnutie s Vami,

Katarína Šušaníková
Marketing Manager

 
Vladimír Kyjonka má dlhoročné skúsenosti s technológiami pre data management, dátovú integráciu, konsolidáciu a kvalitu dát, dátové sklady a business intelligence. Pôsobil v spoločnostiach Deltax a Sybase, kde pracoval v oblasti podpory predaja a product managementu, V spoločnosti Adastra mal na starosti divíziu Purity a vedenie tímu implementácie Master Data Management. V SASe zastáva pozíciu Business Intelligence Advisor pre podporu predaja pre oblasti BI a riadenie dátovej kvality s pôsobnosťou pre ČR a Slovensko. Vladimír Kyjonka vyštudoval VŠE, odbor informatika.

 

Registrujte sa