SAS® Visual Analytics

Äkta beslutsstöd handlar om mer än bara färdiga rapporter. Med SAS® Visual Analytics kan du upptäcka nya samband i historiska data och använda dessa till att förutsäga framtiden. När du är i utforskningsläge, markerar du de data du vill arbeta med och drar dem sedan till arbetsytan. Lösningen föreslår då själv en lämplig visualisering som alltid enkelt kan ändras av användaren.

SAS® Visual Analytics har ingen begränsning av tabellstorlekar så du kan arbeta med data flera år tillbaka i tiden och ändå få svaren direkt. Här kan du hitta svar på frågor som tidigare inte var möjliga.

Självbetjäning och mindre datainsamling minskar IT-kostnaderna

Med SAS® Visual Analytics läser du in dina data i minnet med ett klick. SAS® Visual Analytics kräver inga specialiserade marter, ingen indexering eller dimensionell konstruktion. Ta bara dina data och ladda upp. Denna enkelhet och ingen gräns för hur många rader och kolumner, gör att all data kan återanvändas om och om igen.

Behöver du en ny dimension för datainsamling skapar du den själv enkelt och exakt när du behöver den, utan att behöva prata med IT. Rapportelement, hierarkier, och upptäckter som andra kolleger har skapat, kan enkelt användas och vidareutvecklas.

SAS® stödjer alla typer av datakällor, allt kan importeras direkt in i SAS® Visual Analytics.

Hjälper din verksamhet i mötet med internationell konkurrens

När marknaden sträcker sig alltmer utanför Sveriges gränser ökar kraven från ägarna till effektiv drift. Detta kräver en snabbare insikt och bättre kvalitet på analyser. SAS® Visual Analytics fungerar som den katalysator ditt företag behöver för att vara konkurrenskraftiga, genom att tiden från idé till beslutsfattande blir enklare och kortare. Med hjälp av världsledande teknik kan människor på alla nivåer i företaget göra fler beslut - snabbare.