Visual Analytics för dig inom offentlig sektor

Ett helt nytt och enkelt sätt att analysera och visualisera din information. Har du utmaningar idag med att exempelvis:

 • Att få en helhetsbild över din ärendehantering? SAS Visual Analytics ger dig möjligheten att snabbt få en överblick över verksamheten och synliggör avvikelser som man i samma gränssnitt kan analysera vidare för att hitta orsaken.
 • Att utforska data för att upptäcka samband och mönster eller titta på trender? Med SAS VA får du en ökad insikt om framtiden och möjlighet att agera proaktivt.
 • Utan begränsning på mängden data? SAS VA är en stabilare lösning än excel vid hantering av mycket o/e komplexa data.
 • Att tvingas bygga excelmacron för att få kontroll på din verksamhet? SAS VA ger möjlighet att analysera ekonomisk information och få fram väl underbyggda prognoser mha etablerade statistiska modeller utan att behöva bygga dessa själva.
 • Att snabbare få tillgång till information utan att behöva beställa en rapport från en annan avdelning? Med SAS VA kan du själv utforska din ekonomiska information och spar allas tid på att förklara och beställa rapporter internt.
 • Att i möten kunna presentera och svara på frågor till orsaker på detaljerad varför resultat och utfall ser ut som det gör? Med hjälp av SAS VA kan du göra det i realtid genom att visa det på en iPad och redan under mötet ta fram förslag på lösningar eller skapa förståelse för utfallet. Effektivare möten där beslut grundas på fakta.

Smygtitta på SAS® Visual Analytics redan nu   

Du kan redan nu titta på vår demosida som ger en liten inblick i hur SAS Visual Analytics fungerar i praktiken.

SAS Visual Analytics
 
Med SAS® Visual Analytics får du:
 • Ökad insikt om framtiden och möjlighet att agera proaktivt
 • Toppmoderna visualiseringar på några få minuter
 • Snabbare och effektivare beslutsprocess med faktabaserad kunskap
 • Effektiv kunskapsspridning och samarbete – även på mobila enheter
 • Möjlighet att själv utforska sitt data och hitta samband – snabbt