Magnus Khysing

Stort tack för ditt deltagande på SAS Forum 2013
– det blev en riktig succé!

För tredje året i rad höll SAS Institute sin årliga kund- och partnerkonferens SAS Forum på anrika Münchenbryggeriet i Stockholm.

SAS Institutes vd Magnus Khysing inledde dagen med att beskriva marknaden:
– Det har skett en explosion av information i och med trender som sociala medier, molnet, vår mobilitet och produkter som kommunicerar med varandra. Var femtonde månad fördubblas datamängden, sade Magnus Khysing och förutspådde en snabb ökning av en ny tjänst i ledningarna, Chief Analytics Officer (CAO).

Mikael Hagström, Executive VP, EMEA & Asia Pacific på SAS Institute gick djupare in på innebörden av Big Data och definierade de olika begrepp som florerar.
- Big Data Analytics handlar om proaktiv analys av de riktigt stora och ostrukturerade datamängderna och här räcker det inte med de traditionella analysverktygen.
– Om Big Data är den nya oljan så är High-performance Analytics det som kommer att stimulera den nya ekonomin, konstaterade Mikael Hagström.

Carl-Olov Magnusson och Mathias Lanner från SAS Institute demonstrerade Visualisering av Big Data i praktiken. – I stället för att plocka ut data som man tror är relevant och analysera så kan man nu ta med all data och få fram samband som ingen förväntat sig, berättade de.

I pauserna minglades det i SAS Insight Demo corner och i partnerutställningen, där vi bland annat hittade SAS-partnern Evry som utsågs till Årets Partner 2013 den 12 september.

– Det känns fantastiskt att den medvetna och långsiktiga satsning som vi gjort på SAS har gett utdelning. Vi är övertygade om att framtiden ligger i Big Data Analytics och tror verkligen på SAS Institutes lösningar, sade Susanna Berg, regionchef, och Camilla Arenhäll, konsultchef på Evry.

Erik Hagland, CRO på Vattenfall, talade om Effektivare beslutsfattande med bra riskhantering.
Torulf Mollestad från SAS Institute i Norge pratade om Mönsterigenkänning för granskning av otillbörliga intrång i patientjournaler.
SAS Institute har hjälpt Norges största sjukhus – Oslo Universitetssjukhus att hitta en automatiserad modell för att avslöja intrång.

Claudia Nieuwland, Chief Commercial Officer på startuppföretaget Zapfi, höll ett föredrag om Intelligent Mobile marketing.

Zapfi har även banker som målgrupp och några analytiker från GE Money Bank, som lyssnade på föredraget var positiva till affärsmodellen:
– Kul med en ny spännande aktör som har lyckats ta fram en win-win-modell för att använda information för att förstå sina kunder, tyckte de.

Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet pratade om framtidens vård och omsorg under rubriken Empati och High Tech.

Dagens sista Keynote speaker på stora scenen var Jill Dyché, VP of Thought Leadership på SAS Institute,
Jill berättade att nyckeln för att få med sig förtagsledningarna när det gäller att investera i Big Data Analytics är att få dem att behandla data som en företagstillgång.
– Vi måste göra det till en strategifråga i stället för en plattformsfråga, framhöll hon.

Dagen avslutades med många skratt till en show av Al Pitcher – årets manliga komiker 2011.

Stort tack till alla som deltog och bidrog till ett mycket lyckat evenemang SAS Forum 2013.

Med vänlig hälsning,
Magnus Khysing, VD, SAS Institute


  Följ oss på Twitter: