SAS levererar business analytics-programvara och konsulttjänster, som hjälper till att lösa affärsproblem. Vi gör det genom att omvandla våra kunders data till konkret kunskap inom affärsområden och funktioner.

Business analytics utvecklas av SAS, och globalt har vi mer än 45 000 kunder som vi erbjuder unika analysmöjligheter och djuplodande bransch- och funktionskännedom.

Vi hjälper våra kunder att skapa bestående värde genom att göra dem redo att skapa utveckling och göra bättre affärer. Samtidigt gör vi det möjligt för kunderna att agera efter en och samma policy i hela företaget och ger dem möjlighet att reagera snabbt och vara innovativa.

Detta sammantaget blir något som i grunden kan förändra sättet att göra affärer på. Och det är det vi kallar The Power to Know®.