Agenda

 • Börje Edlund
  • Vad har SAS gjort &  byggt upp – hur passar det in hos IT idag?
  • Den nya tekniken/ plattformen 6.2 – vad innebär det att arbeta med in-memory teknik?
 • Peter Nordwall
  • Visual Analytics
  • Produkten, positionering
  • Demo
 • Kent Odelli
  • Enterprise ready
  • Radsäkerhet, mobilitet
  • Implementering, monitorering

Anmälan är gratis

Seminariet är gratis, men inte utan kostnad för oss. Om du inte kan närvara ber vi dig att lämna återbud senast 48 timmar före. I annat fall kommer vi att ta ut en avgift för utebliven närvaro på 350 kr.