Teknologin bakom SAS® High Performance Analytics

Snabb, kraftfull och utformad för analyser
– det är SAS® Nya High Performance Analytics miljö

Vår högpresterande in-memory plattform är utformad för att behandla och leverera analytiska resultat direkt.

Den nya arkitekturen skapar möjligheter att integrera och analysera stora datamängder där visualisering, rapportering, prediktion, forecasting optimering och andra värdeskapande tekniker direkt kan användas i verksamheten, vilket leder till ökad kunskap och förståelse för kunder, produkter och tjänster.

Under två timmar visar vi tekniken bakom vår analytiska plattform och hur den kopplas till ert företags olika databaser, det som kallas Big Data. Vi kommer ge exempel på vad våra kunder gör och hur vår nya teknik skapar mervärde för deras verksamhet.

Vi kommer även att visa ett antal applikationer som t.ex. SAS Visual Analytics som används för att utforska-, visualisera- och analysera data där resultatet snabbt kan rapporteras via webben och mobila enheter.  

Läs mer om SAS® High Performance Analytics på vår officiella webbplats

SAS High Performance Analytics Demo