SAS Inköpsanalys ger dig följande fördelar

Du kan skapa perspektiv och få en god överblick

Du blir säkrare på vilka områden som kan vara intressanta för konkurrensutsättning och du får en god överblick på var de största vinsterna finns att hämta.

 

Studera på detaljnivå

Du kan hålla de områden som väljs ut för konkurrensutsättning under god uppsikt. Du kan även enkelt beskriva dina behov, så att du blir säker på att få de bästa anbuden.

 

Gör uppföljningar och korrigera kursen

Du kan enkelt göra uppföljningar av slutna avtal både internt inom organisationen och externt i förhållande till leverantörerna.

Om SAS Inköpsanalys

 Lösningen har utvecklats i samarbete med inköpschefer i danska kommuner
Lösningen är skräddarsydd för att passa kommuners och offentliga organisationers behov av inköpsstyrning.

 En beprövad metod
SAS® Inköpsanalys automatiserar analysen av uppgifterna på fakturaradnivå och använder standardiserad UNSPSC-klassificering.

 Minskad inköpskostnad
Kommunernas egna beräkningar visar att ett rättvisande analysunderlag kan förebygga merkostnader på över tio procent av den totala upphandlingsbudgeten. Investeringen återbetalar sig i genomsnitt på mindre än 6 månader.

 SAS Institute ansvarar för underhåll och drift
Lösningen levereras som en tjänst till din organisation och SAS ansvarar för all drift och underhåll. När vi har fått dina fakturauppgifter läser vi in och bearbetar dem. Därefter görs en automatisk UNSPSC-klassificering av produktlinjetexterna.

 Användarvänliga rapporter
Med lösningen får du även tillgång till dynamiska rapporter som uppdateras regelbundet och ger en detaljerad överblick över organisationens inköp och konsumtionsmönster. Alla bearbetade uppgifter och rapporter är användarvänliga.

 Snabb implementering
Implementeringsprocessen för lösningen är kort och tar endast 6-8 veckor. Läs mer om hur Valcon, som är specialiserade i inköpsanalys, hjälper våra kunder att komma igång.