Om metoden

SAS® Inköpsanalys bygger på utgiftsanalys (spend analysis) och på klassificering av varor och tjänster via UNSPSC-standarden och branschkoder. Läs mer nedan.

Om utgiftsanalys
Utgiftsanalys är processen då en organisations fakturauppgifter samlas in, bearbetas, klassificeras och analyseras med avsikt att minska inköpskostnader, effektivisera upphandlingar och förbättra avtalslojaliteten (compliance).

Organisationer som använder utgiftsanalysverktyg kan få svar på affärskritiska frågor som:

  • Vad är det egentligen för varor och tjänster organisationen köper in?
  • Från vilken leverantör köper vi dessa varor och tjänster?
  • Får vi det vi blivit lovade för vår inköpsbudget?

I större organisationer ingår utgiftsanalyser som en del av ett mer omfattande system där man också fokuserar på logistik och lagerhållning.

Det finns flera orsaker till att organisationer fokuserar på utgiftsanalyser. Den mest väsentliga orsaken i offentliga institutioner är en önskan att sänka kostnadsnivån för att kunna frigöra resurser för tjänster till medborgarna. Den avancerade UNSPSC-klassificeringen, som är grunden för SAS® Inköpsanalys, sätter dina inköp i fokus. Resultatet blir att det tydligt framgår hur stor potentialen är och vilka insatser som bör prioriteras vid inköp.

SAS® Inköpsanalys är ett strategiskt viktigt verktyg för chefer med funktioner inom offentlig upphandling, för klassificeringsansvariga, upphandlingsjurister, inköpare och controllers. Det är också ett strategiskt verktyg för ekonomichefer, som behöver ha kontroll över organisationens förbrukning av varor och tjänster.

Om UNSPSC
UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) utvecklades 1998 i ett samarbete mellan FN:s globala utvecklingsprogram (UNDP) och det privata företaget Dun & Bradstreet Inc. för att säkerställa att det finns en öppen, global standard för korrekt klassificering av varor och tjänster.

Den nuvarande svenska versionen av UNSPSC-standarden (version 11.1201) innehåller 38 104 kategorier av varor och tjänster fördelade på 4 detaljnivåer. Upprätthållandet av UNSPSC i Sverige sköts av GS1 Sweden.

SAS® Institute har valt UNSPSC-standarden som grund för den automatiska klassificeringen av varor och tjänster i SAS Inköpsanalys. Detta beror på att UNSPSC-standarden ger den mest kompletta och detaljerade indelningen.

Du kan ladda ner ett kalkylblad med UNSPSC-klassificeringarna på UNSPSC:s Svenska hemsida.