Få kontroll och gör besparingar på dina inköp

Potentialen för offentliga organisationer som arbetar med inköpsstyrning är en minskad inköpskostnad på drygt 10 %, något vi ser bland de 73 kommuner, regioner och statliga institutioner i Norden som vi arbetar med. Bland dessa finns Helsingborgs Stad.

SAS® Inköpsanalys läser in alla dina e-fakturor och scannade fakturor. Du loggar in via din web-browser där du kan ta del av dynamiska rapporter. För att verifiera att du får bästa utväxling av systemet har du initialt hjälp av en expert som visar dig hur du snabbt kan minska dina inköpskostnader. Investeringen återbetalar sig i genomsnitt på mindre än 6 månader.

Inköpen analyseras baserat på vad som verkligen köpts in, istället för uppgifter i bokföringssystemet. Det görs med hjälp av automatisk klassificering på fakturaradnivå. Det ger dig en unik grund för att göra besparingar i din inköpsbudget, oavsett om det gäller att öka avtalstäckningen, förbättra organisationens avtalslojalitet eller ökade klassificeringsinsikter vid konkurrensutsättning.

SAS® Inköpsanalys levereras som en tjänst till din organisation där vi ansvarar för all drift och underhåll. Den införs med en insats på 2 veckor från er sida, resten tar vi hand om. SAS samarbetar här med Valcon som är nordens ledande konsultfirma inom inköp.


 

SAS Inköpsanalys kan bland annat

   bidra till besparingar på din inköpsbudget

   förbättra avtalstroheten

   öka andelen upphandlade områden

   förbättra kvaliteten på anbudsförfrågningar

   ge en god inblick i om leverantörerna fullföljer slutna avtal

     

 


SAS Inköpsanalys översiktsbilder ger dig en tydlig bild av analyserna och därmed god kontroll. Mer avancerade analyser finner du genom att peka och klicka på de olika alternativen i översiktsbilderna.