Verdiene våre

 

 

 

 

 

Kompetanse for oss handler om sakkunnskap, holdning og om å ha de rette verdiene. Våre medarbeidere har et ektefølt engasjement for SAS.

Vi tror på å "tenke-V" for Vinnerkultur.

Troverdig. Vi er til for våre kunder og skal holde det vi lover. Vi skal vektlegge tydelighet og integritet i vårt arbeid. Vi ønsker å skape et bærekraftig selskap gjennom et målrettet fellesskap basert på individuelle og kollektive prestasjoner.

Engasjert. Vi ønsker å ta eierskap og skal være tilgjengelig både for våre kunder og for hverandre. Kunden skal oppleve oss som kunnskapsrike, serviceorienterte og entusiastiske. Vi skal skape gode vekstvilkår for kunden og for oss som medarbeidere. Vi skal opptre med integritet og behandle hverandre med respekt og likeverd.

Nyskapende. Vi skal være intellektuelt nysgjerrig. Vi skal utfordre vårt eget og andres tankesett. Vi skal våge å bryte barrierer for å skape forretningsmuligheter og verdi.

Kundedrevet. Vi skal være sulte på å forstå og løse kundens utfordringer. I nært samarbeid med våre kunder skal vi skape langsiktige og troverdige relasjoner. Våre kunder skal oppleve at vi utgjør en forskjell fra våre konkurrenter. Resultatet av samspillet skal bidra til økt kundeverdi.

Virksomhetsorientert. Vi skal være i stand til å forenkle det komplekse i et marked i stadig endring. Vi skal ønske nye erfaringer, endringer og perspektiver velkommen. Våre avgjørelser skal være faktabaserte og fremtidsorienterte.