SAS og Great Place to Work

SAS Institute har deltatt i konkurransen om å bli Norges beste arbeidsplass fire ganger, med førsteplass som resultat i 2007, 2010 og 2011, samt andreplass for mellomstore bedrifter i 2009. Vi gleder oss til kåringen av Norges beste arbeidsplass 2013 som blir offentlig 18. mars.

Her er noen av svarene fra våre medarbeidere i 2013:

  • 98% av medarbeiderne er stolte av å fortelle andre at de arbeider i selskapet
  • 95% mener ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel
  • 98% mener det er et hyggelig sted å arbeide
  • 94% mener medarbeiderne er villige til å yte noe ekstra for å få jobben gjort
  • 100% mener de blir rettferdig behandlet 

"SAS Institute er globalt kjent som en av verdens beste arbeidsplasser. I Norge har SAS lyktes med å bruke det beste fra det internasjonale og gjøre dette relevant og til sitt eget i Norge. SAS preges av et stort engasjement og omtanke for den enkelte medarbeider og den viktigste oppgaven til adm.dir. er å gjøre alt han kan for at kollegaene skal se frem til å komme på jobb hver dag. Deres resultater viser at dette arbeidet lykkes."

Jannik Krohn Falck
Adm.dir. i Great Place to Work
 

 

 I november 2012 ble SAS Institute anerkjent som verdens beste multinasjonale selskap å arbeide for. Resultatet kom på grunnlag av de gode plasseringene som er oppnådd blant de av SAS sine landskontor som har deltatt i Great Place to Work sine kåringer verden over, som Sverige, Finland, Belgia, Sveits, Nederland, Frankrike, Portugal, Polen, Hellas, India, Italia, Mexico, Canada og USA.

I ti år på rad har SAS vært blant de ti beste selskapene i USA å arbide for. Det er Fortune Magazine som offentliggjør listene, der SAS nå rager på en andre plass. Også i kåringen av Europas beste arbeidsplass holder SAS seg på pallen, som tredje beste selskap i 2012.

"Vår evne til å tiltrekke oss og beholde kreative medarbeidere bidrar direkte til SAS Institute sin suksess." Vi har opplevd 35 år med uavbrutt inntektsøkning og høy kundelojalitet, nettopp fordi våre løsninger og vår kompetanse gir verdi og skaper tillitt hos kunden. Det blir en positiv spiral, for engasjerte medarbeidere gir fornøyde kunder, lavt sykefravær, lav turnover og økt tilfang av søknader ved rekruttering. Og i tillegg skapes et arbeidssted som både er utfordrende og morsomt å være en del av."
Kåre Nygård
Administrerende direktør i SAS Institute i Norge.

Les mer om Great Place to Work