Feilutbetalinger og svindel i offentlig sektor

Håndtering av feilutbetalinger og svindel er ikke kun et moralsk spørsmål for offentlig sektor, men er også viktig for å redusere unødvendige kostnader, sikre nødvendige inntekter, målsette velferdsstatens utbetalinger til dem som har behov og krav på disse, og samtidig øke kvaliteten på de lovpålagte tjenestene.

Det er varslet at tiltak skal igangsettes for å ytterligere sikre at fellesskapets midler blir brukt på best måte, både organisatorisk og teknologisk. Gevinstene vil være store, for sannsynligvis går milliardbeløp tapt for den norske stat hvert år.

 

SAS Institute samarbeider med offentlige etater i flere land for å redusere feilutbetalinger og svindel. Vi har en teknologisk infrastruktur som samler sammen metoder for å avsløre svindel, varselshåndtering, nettverksanalyse og saksbehandling/hendelseshåndtering. 


 

Hva sier omverdenen?


Etater verden over opplever en økning i antall feilutbetalinger og de utfordres av mer komplekse bedragerier. Tradisjonelle metoder for å bekjempe svindel har lenge tjent myndigheter godt, men stadig flere land tar nå i bruk mer avanserte metoder for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og systemsvikt.

Både privat og offentlig sektor lykkes med nye tiltak som forhindrer feilutbetalinger og svindel. Nedenfor kan du lese et utvalg av kundehistorier og intervju gjort med ØKOKRIM.   

 

 


Vil du vite mer?

 

Last ned Whitepaper:
An Enterprise Approach to Fraud
Detection and Prevention in Government Programs

    

Last ned Intelligence Quarterly: Fraud Prevention