Law Enforcement

Sikkerhetsmyndigheter verden over er under et stort press for å effektivisere ved å oppnå mer med mindre.
Budsjettkutt og reorganisering skal håndteres, samtidig som at tjenestene skal leveres med et krav om et høyere servicenivå. Flere land gjennomgår også modernisering, regionalisering og har nasjonale programmer som de må utføre og oppfylle, og som setter et ekstra press på ressurser og infrastruktur.

SAS policing technology leverer en komplett ende-til-ende løsning for Law Enforcement som hjelper etatene med å adressere disse utfordringene, samtidig som de kan optimalisere sine tjenester til borgere og stat.

  Les mer om våre løsninger for Law Enforcement 


Fusion Center

Konseptet SAS Fusion Centre ble først introdusert i USA som følge av hendelsen ved 11. september 2001, for å adressere utfordringene ved at flere instanser ikke effektivt klarte å dele informasjon godt nok på tvers.

SAS Fusion Centre er et anti-terror og responssenter som gjør det mulig å dele informasjon mellom de ulike etatene som arbeider med å forhindre terrorisme og annen kriminell aktivitet. Dette konseptet tas nå i bruk med gode resultater også i andre land enn USA. 

Les mer om Fusion Center
Les vår bloggpost: "UK Police need to take Fusion Center concept on board  


Border Management

 

Ettersom internasjonal reising blir mer og mer vanlig, øker også utfordringene rundt grensekontroll og beskyttelse av et land fra ulike trusler. Nye løsninger muliggjør en sikrere og mer integrert grensekontroll med sømløs informasjonsflyt mellom aktører og effektiv tilrettelegging for behandling av inn- og utreisende.

  Les mer om våre løsninger for Border Management