Hva sier omverdenen?

Etater verden over opplever i økende grad at et av de viktigste virkemidlene vi har for å forbedre sikkerheten er den stadig økende mengden tilgjengelig data, kalt "Big Data".

Bedre utnyttelse av data, analyse og informasjonsdeling har fått økt fokus i etterkant av terrorhandlingene 11. september 2001. Fremveksten av sosiale medier blir også en stadig viktigere driver for å utnytte data bedre.

Les et utvalg intervju med nasjonale myndigheter, kunder og SAS rådgivere om refleksjoner og erfaringer rundt hva som skal til for å lykkes i kampen mot økt kriminalitet.