En oversikt over SAS Innkjøpsanalyse

Skap perspektiv og få oversikt
Bli sikrere på hvilke områder du bør konkurranseutsette. Få oversikt over hvor du lettest kan hente de største besparelsene.

 

Gå i detalj
Vær i forkant på de områdene som er valgt til konkurranseutsettelse. Beskriv dine behov detaljert og nøyaktig, slik at du sikrer deg de beste tilbudene.

 

Følg opp og korriger kursen
Følg opp inngåtte avtaler både internt i organisasjonen og eksternt til leverandørene.

Om SAS Innkjøpsanalyse

 Passer nøyaktig til dine behov
Løsningen er utviklet i samarbeid med innkjøpssjefer i danske kommuner, den er skreddersydd til kommuners og andre offentlige organisasjoners behov i forbindelse med innkjøpsstyring.

 Solid metode
SAS Innkjøpsanalyse automatiserer analysen av fakturadata på fakturalinjenivå og bruker standardisert UNSPSC-kategorisering av ditt forbruk etter en norsk, offentlig fellesmodell.

 Tilbakebetalt på under et halvt år
Kommunenes egne beregninger viser at riktige analysegrunnlag kan forebygge et merforbruk på inntil 10 % av det samlede innkjøpsbudsjettet. Tilbakebetalingstiden på SAS Innkjøpsanalyse er gjennomsnittlig mindre enn et halvt år.

 Krever ingen IT-oppsett
Løsningen leveres som en tjeneste til din organisasjon, hvor SAS er ansvarlig for all drift og forvaltning. Når vi mottar dine elektroniske fakturadata, leser vi dem inn og bearbeider dem. Ut fra dette foretar vi en automatisk UNSPSC-kategorisering av varelinjetekstene.

 Brukervennlig rapportering
Resultatet er en rekke dynamiske rapporter, som gir en detaljert og konstant oppdatert oversikt over innkjøp og forbruksmønstre i organisasjonen. Tilgangen til alle bearbeidede data og rapporter er enkel og brukervennlig.

 Hurtig implementering
Implementeringsprosessen er kort – kun 6-8 uker.