Om metoden

SAS® Innkjøpsanalyse bygger på spend analyse, samt kategorisering av varer og tjenester gjennom UNSPSC-standarden og bransjekoder.

Om innkjøpsanalyse som disiplin:
Innkjøpsanalyse betegner en prosess hvor en organisasjons fakturadata samles inn, bearbeides, kategoriseres og analyseres for å redusere innkjøpskostnadene, effektivisere innkjøpsprosessen og forbedre avtalelojaliteten.

Organisasjoner som bruker verktøy for innkjøpsanalyse, kan få svar på viktige forretningsmessige spørsmål som for eksempel:

  • Hvilke varer og tjenester kjøper vi egentlig?
  • Fra hvem kjøper vi disse varene og tjenestene?
  • Får vi det vi ble lovet for vårt innkjøpsbudsjett?

Innkjøpsanalyse inngår i større organisasjoner som en del av et mer omfattende system, hvor det også fokuseres på logistikk og lagerstyring.
 
Det er flere grunner til at organisasjoner fokuserer på innkjøpsanalyse. Hovedårsaken for offentlige institusjoner er et ønske om å frigjøre ressurser til offentlige tjenester ved å redusere kostnadsnivået. Den avanserte UNSPSC-kategoriseringsmotoren, som er fundamentet for SAS® Innkjøpsanalyse, setter ditt innkjøp i perspektiv. Umiddelbart blir det tydelig hvor stort potensialet er, og hvor innsatsen skal prioriteres.

SAS® Innkjøpsanalyse er et strategisk viktig verktøy for ledere av offentlige innkjøpsfunksjoner, kategoriansvarlige, jurister, innkjøpere og controllere. Samtidig er det et strategisk verktøy for økonomiansvarlige som trenger en oversikt over organisasjonens forbruk av varer og tjenester.

Om UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) ble utviklet i 1998 i samarbeid mellom FNs globale utviklingsprogram (UNDP) og det private firmaet Dun & Bradstreet Inc. for å sikre eksistensen av en åpen, global standard for presis klassifisering av varer og tjenester.

Den nåværende, norske versjonen av UNSPSC-standarden (versjon 10.0501) inneholder 22 273 kategorier av varer og tjenester fordelt på fire detaljnivåer. Vedlikeholdet av UNSPSC i Norge utføres av GS1 Norway.

SAS Institute har valgt UNSPSC-standarden som grunnlag for den automatiske kategoriseringen av varer og tjenester i SAS Innkjøpsanalyse. Dette skyldes at nettopp UNSPSC-standarden gir den mest komplette og detaljerte kategoriinndelingen.

Du kan laste ned et regneark med UNSPSC-kategoriene på norsk fra UNSPSC's hjemmeside.