SAS Institute leverer programvare innen Business Intelligence og analyse, som bidrar til å løse forretningsmessige utfordringer. Vi gjør våre kunders data om til konkret kunnskap på tvers av forretningsområder og funksjoner.

Som verdens største privateide IT-selskap er vi nær våre kunder i 134 land verden over. Over 60 000 kunder tar nytte av nye analytiske muligheter og vår bransje- og funksjonsekspertise.

Vi hjelper våre kunder med å skape varig verdi gjennom innovasjon, utvikling og en mulighet til å drive virksomheten bedre. Med SAS blir det enklere å etablere én og samme presise virkelighetsbilde på tvers av virksomheten, og handle raskt og samordnet ut fra denne.

Med Business Analytics endres måten virksomheten drives på og gir deg det vi kaller The Power to Know®.