SAS® Innkjøpsanalyse
 
SAS® Innkjøpsanalyse er en skreddersydd IT-løsning for analyse av offentlige innkjøp. Løsningen er tilpasset norske forhold og regelverk i samarbeid med Stavanger Kommune, og gir deg muligheten til å analysere din virksomhets innkjøp helt ned på enhetsnivå pr. fakturalinje.

SAS® Innkjøpsanalyse benyttes allerede av over 50% av danske kommuner og regioner, og tas nå i bruk også i andre nordiske land. Løsningen gir god gevinstrealisering som beløper seg til millionbesparelser. Løsningen gir rask gevinstrealisering med millionbesparelser.Les flere av våre kundehistorier her!