SAS® Visual Analytics

Ekte beslutningsstøtte dreier seg om mer enn ferdiglagde rapporter. SAS® Visual Analytics gjør deg i stand til å oppdage nye sammenhenger i historiske data og bruke dette til å forutsi fremtiden. Når du går inn i oppdagermodus tar du tak i dataene du ønsker å jobbe med og drar dem inn i arbeidsflaten. Løsningen foreslår selv en egnet visualisering som til enhver tid enkelt kan overstyres av brukeren.

SAS® Visual Analytics har ingen begrensninger for tabellstørrelser slik at du kan jobbe med data flere år bakover i tid og fortsatt få svarene opp øyeblikkelig. Her kan du få svar på spørsmål som før ikke var mulig.


Selvbetjening og mindre datatilrettelegging reduserer IT-kostnadene

Med SAS® Visual Analytics legger du dataene dine opp i minnet med bare ett klikk. SAS® Visual Analytics krever ingen spesialiserte marter, ingen indeksering eller dimensjonsbygging. Ta bare dataene og last dem opp. Denne enkelheten, samt ingen begrensning på antall rader og kolonner, gjør at data kan gjenbrukes om og om igjen.
 
Trenger du en ny dimensjon for drilling lager du den selv enkelt og akkurat når du trenger den, uten å måtte snakke med IT. Rapportelementer, hierarkier og oppdagelser som andre kollegaer har laget, kan enkelt gjenbrukes og videreutvikles.
 
SAS® støtter alle typer datakilder, alt kan hentes inn i SAS® Visual Analytics.


Hjelper din virksomhet i møtet med internasjonal konkurranse

Etter hvert som markedene i større grad strekker seg utover Norge, øker kravene fra eierne til effektiv drift. Dette vil kreve raskere innsikt og høyere kvalitet på analysene. SAS® Visual Analytics kan være katalysatoren virksomheten din trenger for å hevde seg i konkurransen, ved å gjøre tiden fra idé til beslutningsgrunnlag enklere og kortere.