Målgruppe

Inspirasjonsmøtet er rettet mot alle som jobber med analyse, statistikk og rapportering/tilrettelegging av rapporter, og som ser en fordel i å kunne levere forretningsanalyser, rapporter og svar basert på tilgjengelige data.


Begrenset antall plasser

Det er begrenset med plasser. Første mann til mølla prinsippet gjelder, da det i forlengelse av inspirasjonsmøtet vil være mulighet for å prøve SAS® Visual Analytics på iPads. Arrangementet er kostnadsfritt.