Innlegg

Analytics lifecycle

Analytics lifecycle er modellen SAS institute bruker for å beskrive analytisk arbeid i organisasjoner. Hva som skjer fra det tidspunktet man bestemmer seg for å løse et analytisk problem, gjennom tilgjengeliggjøring og utforsking av data, modellering av problemet og, endelig, til produksjonssetting av resultatene. Denne måten å tenke på er gyldig for enhver virksomhet, uansett størrelse. I innlegget beskriver vi denne prosessen og forklarer hvordan å øke effektiviteten av analytiske øvelser. Videre – hvordan kan vi bygge en analytisk kultur som er felles for de ulike involverte avdelingene?

Torulf Mollestad Ph.D., Principal advisor,  SAS Institute Nordic

Automatiserte salgstips i Telenor

Bedre kundeopplevelse og økt lønnsomhet for Telenor ved automatiserte salgstips. Ved bruk av analyse, kundeinnsikt og sentralisert styring av salgstips kan Telenor tilby riktige og bedre produkter og tjenester for kundene sine. Salgsprosessene i alle salgskanaler blir mer effektive og analytisk basert.

Jens Mosbergvik, Prosjektleder, Telenor

BI-strategi og etablering av BICC

Business Intelligence i BN Bank -  fra pubertet til voksenlivet.
BN Bank har det siste året etablert et BICC, og samtidig fått på plass en BI-strategi. Hør hvordan ble dette gjort, hva kriteriene  for suksess har vært og om hva som skjer framover?

Tormod Kojen, Analytiker, BN Bank

Boost Performance in Data Processing with SAS/Access® Interface to Oracle

Need For Speed - Oppnå vesentlig bedre ytelsen ved dataprosessering med SAS/Access for Oracle. Lær hvordan enkle justeringer av opsjoner og settings skaper betydelig økning i hastighet ved håndtering av data. Mange av tipsene er også relevante på andre plattformer enn Oracle.
Presentasjonen er tidligere holdt ved SAS Global Forum 2013.

Svein Erik Vrålstad, Seniorkonsulent, Knowit Decision

Bruk av data og analyse - for gode beslutninger

På Sygehus Lillebælt er det konstant fokus på å utvikle ledelses- og styringsinformasjon, som stilles til rådighet for den kliniske ledelsen. I dette innlegget kan du høre om Sygehus Lillebælts arbeid med å utvikle styringsinformasjon rettet mot avdelingsledelsen. Det blir også vist eksempler på hvordan data fra  elektroniske pasientjournaler nå benyttes i den daglige ledelse av avdelingene.  

Kenneth Seerup Jørgensen, CIO, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark

Bruker du fortsatt Excel til å oppdatere og vedlikeholde kritiske systemtabeller?

Skulle du gjerne flyttet kritiske systemtabeller fra Excel og inn i metadata-registrert SAS-tabell? Savner du å ha kontroll på hvem som endret i tabellene og når, og er du lei av at de blir oppdatert med ugyldige verdier? Har du for mange tunge klienter å vedlikeholde som enkelt kan erstattes av tynne? Er det på tide å oppgradere fra SAS/AF- og SAS/IntrNet-applikasjonene til en nyere og up-to-date SAS-teknologi? Kanskje du rett og slett synes det er blitt for tungvint å vedlikeholde tabeller i SAS nå som alt er registrert i SAS® Metadata Server?

Teknologiansvarlig for SAS i NextBridge, Kenneth Rørdam, forteller hvordan du med Java mot SAS superenkelt og superraskt kan lage supertynne web-applikasjoner som kan løse disse, og mange andre behov du måtte ha i SAS-miljøet ditt i dag.

Kenneth Rørdam, Teknologiansvarlig SAS/Brobygger, Nextbridge 

Changing Trends & Technologies in the Fight against Fraud

In this presentation Carol Hamilton will go through the current trends in Fraud and Financial Crime, how to create an optimal Fraud solution, which types of benefits your organisation can achieve and our commitment to Fraud and Financial Crime

Carol Hamilton, Director Fraud Business Development, SAS Institute

Demonstrasjon av innkjøpsanalyse

Ved en live demo gir vi et innblikk i de mulighetene man har i SAS Innkjøpsanalyse, om hvordan man gjennomfører controlling på en enkel måte slik at gevinstene gjennom avtaler realiseres. Deretter gis det en kort introduksjon til hvordan teknikken bak løsningen fungerer.

René Dahl Nielsen, konsulent, SAS Institute

DS2 – en ny æra i SAS programmering

Dette er en kort introduksjon til DS2, et nytt programmeringsspråk som ble lansert med SAS 9.4.  DS2 bygger videre på arven fra Datasteget, og fremstår som en språklig modernisering. Ved utvikling av DS2 har SAS særlig fokusert på god integrasjon med databaser. Støtte for utvikling av flertrådete programmer åpner muligheter for parallellprosessering og betydelig forbedring av ytelse. DS2 er et viktig element i SAS sin satsning på In-Database prosessering og High Performance Computing.

Knut Mundal, Senior Advisor, Information Management, Nordic CoE, SAS Institute

EG gjør arbeidet enklere

Statistisk sentralbyrå (SSB) har over 400 SAS-brukere med varierende SAS-kompetanse og flere måter å bruke SAS på. Terskelen for å lære SAS har også vært høyere enn ønskelig. Med en innføring av SAS Enterprise Guide som brukergrensesnitt ønsker SSB å få mer effektiv og ensartet bruk av SAS, samt en lavere terskel for å lære SAS. Denne presentasjonen vil gå gjennom hvordan SSB innførte SAS Enterprise Guide.

Kristian Lønø, Seniorrådgiver, SSB

Forberedt på Solvency II

Det har lenge vært klart at Solvens II skal innføres i norsk regelverk og gjøres gjeldende for norske forsikringsselskaper. Hva betyr dette for selskapenes organisering, rapportering og kapitalsituasjon? Når kommer det nye regelverket? Hva betyr dette for forholdet til banker og pensjonskasser som ikke er underlagt Solvens II? Med bakgrunn i disse spørsmålene ser vi på hvordan KLP forbereder seg på Solvens II.

Svein Stokke, Risikodirektør, KLP

Fra intern navlebeskuelse til markedsfokusert innsikt og samarbeid

Arcus vil innledningsvis presentere samarbeidet med SAS Institute. Deretter fortelle om Arcus Prognosesystem som omhandler følgende punkter:

• Fra sesongindekser og regneark til moderne prognosesystem
• Management by exception
• Forecast Value Added (FVA)
• S&OP

Avslutningsvis får vi høre om hvor Arcus ønsker å gå videre.

Tommy Jørgensen, Prognoseansvarlig, Arcus

Hvordan realisere gevinster etter gjennomført innkjøpsanalyse?

Det er mange gevinster og fordeler å hente gjennom den oversikten innkjøpsanalysen gir – men hvordan ta steget videre? De store gevinstene ligger i å bruke kunnskapen innkjøpsanalysen gir til å utnytte intern kunnskap og markedet på en ny og mer effektiv måte.

Tormod Lysne Voje, Rådgiver, KPMG

Hypotesetesting, foretningsutvikling og datavisualisering

Om hvordan Enklere Liv utvikler hypoteser om viktige verdidrivere med hver enkelt butikk som et lite testlaboratorie, og om beste praksis på tvers.

Sverre Steensen, Gründer, Enklere Liv

Kom deg i forkant av utviklingen med BI- industrialisering

Mange opplever at køen med behov og ønsker vokser, det er utfordrende å ansette eller engasjere tilstrekkelig med ressurser og det mangler stadig spisskompetanse. Hør hvordan TeliaSonera m.fl. eier, forvalter og styrer sine BI- og DVH-leveranser med en industrialisert BI-leveransemodell og tjenestekatalog som gir forutsigbarhet, skalerbar kapasitet og tilgang på kritisk kompetanse.

Frode Langseth, Managing Comsultant & Bjørn Broum, Managing Consultant, Capgemini

Kundedialog og marketing med innsikt

I et medielandskap i endring vil Egmont Hjemmet Mortensen vise hva som konkret gjøres for å holde sin markedslederposisjon innenfor bladabonnement. Temaene er effektiv rekruttering og  anti-churn, ved hjelp av kunde -og kanalinnsikt, og automatisert kundeløp hvor segmentert kommunikasjon med abonnentene, samtykkeinnhenting, snu og winback er sentralt.

Nils Jacob Førli, Marketingdirektør & Hilde Thorjussen, Produktsjef CRM, Egmont Hjemmet Mortensen

Mer effektiv budsjettering og planlegging.

Hør om hvordan Sykehus Inlandet HF bruker SAS Financial Management som budsjettvektøy. Oddmund og Henrik vil fortelle om hvordan det å etablere en felles budsjettløsning har skapt grunnlag for en mer effektiv, inkluderende og åpen budsjettprosess.

Oddmund Runningen, controller/ prosjektleder budsjett- og prognoseverktøy, Sykehuset Innlandet & Henrik Andersen, SAS Institute

Next Best Offer og den kundesentrerte organisasjonen

Mange bedrifter ønsker seg lange dype samtaler med kundene om deres behov og lange salgssamtaler. Glem det. Det som gjelder er å treffe spikeren på hodet i de sjeldne sekundene når kunden er interessert og oppmerksom. «Next best offer» er analytiske teknikker og praksis for (satt på spissen) å vite hva kunden vil før hun selv vet det. Og tilby akkurat det kunden vil ha (eller det som vi er best tjent med at kunden velger) i det kunden tar kontakt med oss på web, mobil eller på telefon. Øivind Magnussen vil snakke om ulike teknikker for Collaborative Filtering, Content Filtering og Next Best Offer basert på realtidsanalyse på «skarpe» kundedata.

Øivind Magnussen, Senior rådgiver, SAS Institute

Nyheter i SAS 9.4

SAS 9.4 bringer mange nyheter i SAS Platform og SAS Foundation. Dette er et forsøk på å plukke ut de viktigste av disse nyhetene for administratorer og utviklere.

Knut Mundal, Senior Advisor, Information Management, Nordic CoE, SAS Institute

Nyheter i SAS Data Management

SAS presenterer en oversikt over SAS Data Management samt nyhetene med SAS 9.4. Highlights er datakvalitet tettere integrert i SAS-plattformen, SAS Visual Process Orchestration, en smakebit på Web-baserte klienter, ny SAS MDM og in-database datakvalitet.

Terje Vatle, Business Advisor, SAS Institute

Nytt innen SAS Integrated Marketing Management og Customer Intelligence-løsningene

SAS Customer Intelligence 6.1 (CI 6.1) er nå tilgjengelig. CI 6.1 er en reell ansiktsløftning for CI-plattformen og fokuset for oppdateringen har vært på brukervennlighet. Det blir live demo av CI 6.1 med fokus på nyheter i grensesnittet, og spesielt kampanjestyring (Campaign Management).

Are Solberg, Senior Manager - Integrated Marketing Management, CoE IMM Pre-Sales, SAS Institute

Predictive Analytics Factory

Predictive analytics is increasingly becoming a key component in solving important business problems and supporting key business processes. Some companies have already invested in predictive analytics capabilities and others are just on the verge of doing it. Common to all though, are that they will be challenged to deliver more models in shorter amounts of time. Additionally they will need to consider how the increase in data volume, velocity and variety will impact their predictive analytics efforts. SAS Predicitve Analytics Factory is an approach that streamlines the way you work with analytics and enables you to get the maximum impact of your investment in predictive analytics.

Snurre Jensen, Analytics Solutions Manager, SAS Analytical Platform COE, SAS Institute

Presentasjonslag. De nye mulighetene i SAS Visual Analytics, i en konkurranseutsatt hverdag

Umoe Consulting presenterer en gjennomgang av Visual Analytics med et skråblikk på konkurrenter og SharePoint

Nils-Roe Fjørtoft, Regionsdirektør & Harald Hjelmseth, Avdelingsleder BI, Umoe Consulting

Sandnes Sparebank og ALM

Innlegget vil i hovedsak fokusere på "reisen" Sandnes Sparebank har hatt mot en ALM-løsning fra SAS Institute. I innlegget blir det fokusert på hvordan Sandnes Sparebank ser for seg at løsningen vil hjelpe dem, samt deres erfaringer, som en mellomstor bank, med å implementere en såpass ambisiøs løsning. Løsningen er ikke 100 % implementert.

Owe Høines, Direktør Risikostyring & Compliance, Sandnes Sparebank

SAS Enterprise Decision Management

Mange selskaper har et svært fragmentert og lite konsistent bilde av analytiske modeller, forretningsregler, data og hvordan dette inngår i eksekvering av prosesser. Enterprise Decision Management binder sammen disse elementene, og gjør det mulig å ha mer automatiserte beslutningsprosesser, bedre evne til raskere endringer og å redusere totale kostnader.

Henrik Slettene, Director, Nordic CoE Information Management, SAS Institute

SAS® Stored process og JavaScript for webrapportering

Innenfor en organisasjon vil brukere ha ulike behov i utnyttelse av data fra et datavarehus. Ferdige løsninger fra SAS Institute kan brukes til å dekke mange av disse, men i noen tilfeller har brukerne ønsker som er vanskelige å imøtekomme med standardløsningene.

I denne presentasjonen vil vi vise hvordan SpareBank 1 Oslo Akershus i samarbeide med Centric innovation har utviklet skreddersydde rapporteringsløsninger på web for å utnytte bankens SAS-datavarehus. Kjernen i løsningen er et rammeverk som bruker SAS® Stored Process i kombinasjon med JavaScript for å bygge fleksible, funksjonsrike og brukervennlige rapporter basert på standard teknologi som er enkle både å drifte, vedlikeholde og videreutvikle.

Lars Øyvind Berg, Partner, Centric innovation

SAS Visual Analytics - Vi foretar en teknologisk reise på 20 minutter

SAS® Visual Analytics byr på mange muligheter. I dette innlegget gjennomgår vi helheten som gjør SAS Visual Analytics unikt. Vi ser på teknologiske trender i markedet og hvordan løsningen passer inn i et langsiktig perspektiv. Hvorfor bruke tid på det du allerede vet, når du med en analytikers forklaringskraft kan gripe om skjulte skatter? Videreutvikle din bedrift på en plattform tilrettelagt for dynamikk, samhandling og vekst!

Helge S. Rosebø, Senior løsningskonsulent - PSD Teknologi, SAS Institute

Strukturert journalundersøkelse for avdekking av pasientskader

Basert på metoden Global Trigger Tool (GTT) for avdekking av pasientskader ved strukturert journalanalyse, har Nordlandssykehuset, i samarbeid med SAS Institute, utviklet et automatisk verktøy. Verktøyet søker automatisk opp de forhåndsdefinerte triggerne for GTT direkte i pasientjournalen og legger til rette for det videre arbeidet med å bestemme om triggerne etterfølges av en pasientskade. Verktøyet har i tillegg en rapporteringsdel hvor det kan hentes ut statistikker for triggerhyppighet og skadeomfang (type og alvorlighetsgrad).

Tonje Elisabeth Hansen, Leder, seksjon for pasientsikkerhet Nordlandssykehuset

The changing focus on communication investments

Hvilke endringer, bevegelser og trender ser vi i virksomheters bruk av og investering i kommunikasjonsvirkemidler? Hva sier dette oss om hvordan kommunikasjon vil bli brukt fremover, om eierskapet til den og ikke minst, hvilke nye krav stilles til kommunikasjon om ett og tre år. Helge Tennø ser på flere undersøkelser som alle peker frem i tid og kommer med sine betraktninger på hva vi må følge med på og hvilke konsekvenser de endringene vi ser, vil ha.

Helge Tennø, Digital Direktør, Dinamo

Utfordringer og muligheter som innkjøper

Stavanger Kommunee trekker frem erfaringer fra prosjektarbeidet ved beslutning og implementering av SAS Innkjøpsanalyse, samt om hvilke muligheter de nå har gjennom bruk av løsningen.

Helge Askildsen, Rådgiver - Økonomi/innkjøp, Stavanger Kommune

Working Capital dashboard i SAS Visual Analytics

SAS Visual Analytics tar arbeidskapitalanalysen til nye høyder. Deloitte viser sitt Working Capital dashboard i SAS Visual Analytics, og deler sine erfaringer så langt med verktøyet.

Jason Rowe, Partner og Niklas Krysander, Konsulent, begge fra Deloitte