Dagens program - 5 spor, 14 innlegg og underholdning

Det blir fem spor på konferansen med kundehistorier og nyeste SAS-løsninger innen Information Management, analyse, risikostyring, marketing samt helse.

Blant de som holder innlegg er DNB, Dagens Næringsliv, Norges sjømatråd, ConocoPhillips, Scandinavian Airlines, NTNU, Helse Nord og 3 mobil.

Tid Aktivitet
08:30

Registrering og frokost - besøk partnere og demostands

09:00

Avspark til SAS Forum med første hovedtaler

 

Information Management

 
Customer Intelligence

 
Risk

10:30

Norges sjømatråd
Sjømatrådet Innsikt - strategisk verktøy for sjømatnæringen
Jan Ståle Lauritzen, statistikksjef og Are Sivertsen, prosjektleder 

Dagens Næringsliv
Rask, relevant og riktig dialog med SAS Email Marketing Designer
Synnøve Holen Husby, CRM-ansvarlig
DNB
Risikomodellering i DNB 
Idar Øsebak, Head of Risk Modelling  
11:10 SAS nyheter og demo
Data integrasjon og Master Data Management
Ketil Smaaskjær, seniorrådgiver 
3 mobil
Økt lojalitet og lønnsomhet - kunden som forretningsdriver
Mattias Andersson,
Customer Insight Mng
 
SAS nyheter og demo
High-Performance Risk Management
Allan Russell, Risk Center of Excellence Management 
11:50 Lunsj - besøk partnere og demostands
12:30   Ekstra innlegg: NTNU
Prognoser, planlegging og optimalisering for smart batch-kjøring
Hege Auglænd, mastergradsstudent, I&IKT 
 
  Information Management  
Analytics
 
Helse
13:00 Scandinavian Airlines
Entydige analyser gir komplett beslutnings-grunnlag
Mattias Karlsson,
Business Advisor
 
ConocoPhillips
SAS for å ha kontroll - daglig morgen-rapportering på Ekofisk 
Bjørn Magne Bakken,
Integrated Information Analyst
 
SAS nyheter
Personvern og informasjonssikkerhet - analyse som verktøy for avdekking av uberettigede oppslag
Torulf Mollestad, seniorrådgiver 
13:40 SAS nyheter og demo
Visual Analytics - en revolusjon innen dataanalyse
Terje Vatle, seniorrådgiver 
SAS nyheter og demo
Automatisk gjenkjenning og kategorisering - innkjøpsanalyse som lønner seg
Thomas Schultz, rådgiver
Helse Nord
Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring
Erik Slørdal Skjemstad, rådgiver analyse 
14:20 Pause - besøk partnere og demostands
15:00 Knut Jørgen Røed inspirerer om bruken av analyse
15:40 "Trygdekontoret" med Thomas Seltzer og utvalgt panel
16:15 Avrunding av faglig del og kåring av beste innlegg
16:30 Apperitiff og omvisning på Ullevål stadion
17:30 Middag og "mingle-lounge"
22:00 Takk for i år

 

 

 

 

 

På årets SAS Forum kan du bl.a. oppleve: