Presentasjoner fra årets SAS Forum

Her kan du laste ned presentasjoner fra årets SAS Forum. Vi håper du hadde en fin dag med oss og at du fikk ny innsikt, inspirasjon og muligheten til å dele erfaringer de mer enn 200 SAS-brukere, partnere og eksperter fra SAS.

Presentasjonene fra årets SAS Forum finner du her:

 

Avspark til SAS Forum
Kåre Nygård, adm direktør 

The high-performance organization
Jonas Kjellstrand, strategic advisor 

Information Management

 
Customer Intelligence

 
Risk

Norges sjømatråd
Sjømatrådet Innsikt - strategisk verktøy for sjømatnæringen
Jan Ståle Lauritzen, statistikksjef og Are Sivertsen, prosjektleder 

Dagens Næringsliv
Rask, relevant og riktig dialog med SAS Email Marketing Designer
Synnøve Holen Husby, CRM-ansvarlig
DNB
Risikomodellering i DNB 
Idar Øsebak, Head of Risk Modelling   
SAS nyheter og demo
Data integrasjon og Master Data Management
Ketil Smaaskjær, seniorrådgiver 
3 mobil
Økt lojalitet og lønnsomhet - kunden som forretningsdriver
Mattias Andersson,
Customer Insight Mng
 
SAS nyheter og demo
High-Performance Risk Management
Allan Russell, Risk Center of Excellence Management 
  Ekstra innlegg: NTNU
Prognoser, planlegging og optimalisering for smart batch-kjøring
Hege Auglænd, mastergradsstudent, I&IKT 
 
Information Management  
Analytics
 
Helse
Scandinavian Airlines
Entydige analyser gir komplett beslutnings-grunnlag
Mattias Karlsson,
Business Advisor
 
ConocoPhillips
SAS for å ha kontroll - daglig morgen-rapportering på Ekofisk 
Bjørn Magne Bakken,
Integrated Information Analyst
 
SAS nyheter
Personvern og informasjonssikkerhet - analyse som verktøy for avdekking av uberettigede oppslag
Torulf Mollestad, seniorrådgiver 
SAS nyheter og demo
Visual Analytics - en revolusjon innen dataanalyse
Terje Vatle, seniorrådgiver 
SAS nyheter og demo
Automatisk gjenkjenning og kategorisering - innkjøpsanalyse som lønner seg
Thomas Schultz, rådgiver
Helse Nord
Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring
Erik Slørdal Skjemstad, rådgiver analyse Glimt fra årets SAS Forum