EDB ErgoGroup er et av Nordens ledende IT-selskap med om lag 10.000 ansatte, og en årlig omsetning på 13 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor i Oslo, og betydelig virksomhet både i det norske og det svenske markedet, totalt fordelt på 135 kontorer i 16 land.
Les mer

Know IT Information Management er et selskap med hovedfokus på løsninger fra SAS Institute. De tilbyr tjenester innen strategisk rådgivning, systemutvikling, statistisk analyse, opplæring og forvaltning. Konsulentene utgjør en unik sammensetning av virksomhetsanalytikere, systemarkitekter, økonomer, prosjektledere, utviklere og statistikere. Know IT støtter hele prosessen fra behovskartlegging, til kravspesifisering, utvikling, implementering og forvaltning.
Les mer

NextBridge representerer et høykompetent miljø av erfarne BI-konsulenter, som bygger bro mellom IT og forretning. Hovedfokus er på risk management, analytics og performance management, samt BI/DI. Selskapet ledes av Lars Rinnan, tidligere administrerende direktør i Bro Consulting og Umoe Consulting fra 2004 til 2009. Nå har Rinnan startet et nytt konsulentselskap innen beslutningsstøtte: NextBridge. På det nye laget er bla Harald Opdahl og åtte andre konsulenter med erfaring fra Bro Consulting.
Les mer


 

Umoe Consulting leverer teknologiløsninger og rådgivningstjenester til store virksomheter. Selskapet har over 70 ansatte, solid økonomi og Norges fremste private og offentlige virksomheter som oppdragsgivere.
Les mer


FANS er en frittstående norsk brukerforening for alle som bruker SAS programvare. Ved å bli medlem kan du utveksle erfaringer med andre brukere og øke din egen kompetanse. I tillegg er der en rekke medlemsfordeler som blant annet halv pris på deltakelse på SAS Forum Norge og SAS Global Forum, samt 15% rabatt på kurs. FANS har i dag over 700 medlemmer.
Les mer