For 10. gang samler vi ledere innen risikostyring til Norges viktigste møteplass for diskusjon, innsikt og nettverksbygging.

Dette er stedet der du blant annet får:

 • Høre mer om hva ledende aktører gjør innen risikohåndtering
 • Høre hva styrende organer mener om markedet og rammebetingelsene
 • Utveksle erfaringer med andre ledere innen styring av risiko

Hør blant annet følgende innlegg:

 • Risikostyring i Gjensidige
  Jostein Amdal, Chief Risk Officer i Gjensidige Forsikring
 • Risikostyring i lys av finanskrisen - og veien fremover i Danske Bank
  Søren Rahbek, Vice President Risk Management & Organisation i Danske Bank
 • Markeds- og likviditetsrisiko i Commerzbank
  Arno Kratky, Head of Liquidity Risk, Group Market Risk Management i Commerzbank
 • Enterprise Risk Management i Statoil
  Petter Kapstad, Head of Corporate Risk i Statoil
 • Regulering og risikostyring
  Emil Steffensen, direktør for finans- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet

Forumet begynner kl. 14.00 på Stratos og vi avslutter med en tre-retters middag og mingling.

Risk Forum er et lukket arrangement og din påmelding må godkjennes.

Vel mødt!