Analytics@SAS bij gemeenten

2015, kans of risico?

Datum: 13 maart 2014
Tijd: 13.30 - 17.30 uur

Decentralisatie 2015: kans of risico?
De decentralisatie van regelingen zorgt voor veel hoofdbrekens. De kranten staan er bol van. Het afbreukrisico lijkt zelfs zodanig dat de VNG overweegt niet mee te willen doen onder de huidige omstandigheden. De Raad van State ondersteunt de bezwaren van VNG. En dat terwijl 2015 rap nadert.....

De decentralisatie blijft desondanks op de gemeenten afkomen. U kunt als gemeente maar beter goed voorbereid zijn en de kansen grijpen. Immers voor het eerst krijgt u als gemeente de zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisatie maakt het voor gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: inzetten op preventie plus de ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden.

Ook wordt er van de overheid gevraagd om een klantgerichte netwerkorganisatie te worden die op de juiste manier gebruikmaakt van de 'schat aan overheidsinformatie'. In die 'schat' (big data op het gebied van het sociale domein) zitten uw kansen voor de decentralisatie.

Analytics essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen
Analytics is essentieel om uit de enorme brei van (big) data op tijd de juiste inzichten te halen. Door databronnen te combineren en hier slim mee om te gaan, ontstaan nieuwe inzichten die u helpen bij het uitvoeren van de nieuwe lokale overheidstaken. Die inzichten zijn voorwaarde voor het nemen van de juiste beslissingen en leiden tot een gerichtere aanpak.

Een gevarieerd programma
Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Custon. We laten u aan de hand van praktijkvoorbeelden op het gebied van financiën, imago en Jeugdzorg zien hoe u 'meer doet met minder financiële middelen'.

Tijdens deze insight sessie hoort u:

  • De visie op stuurinformatie door voormalig minister van BZK, Liesbeth Spies.
  • Praktijkvoorbeelden van de gemeenten Kopenhagen en Westerveld.
  • Trends in de gemeentesector zoals decentralisatie vanuit de centrale overheid, effectiviteit meting en kostenbeheersing.
  • Hoe analytics u helpt kosten te besparen en middelen optimaal in te zetten.
  • Hoe u grip krijgt op gemeentelijke budgetbestedingen.
  • Wat de mogelijkheden zijn van SAS Visual Analytics om snel inzicht te krijgen in uw data en self service BI in te voeren.

Programma: 

13.30 uur

Ontvangst en registratie

14.00 uur

Welkom

14.10 uur

Trends in de gemeentesector - Joep Bremmers, directeur Public Partners

14.30 uur

Praktijkvoorbeeld van de gemeente Kopenhagen

15.00 uur

Visie op stuurinformatie - Liesbeth Spies, ambassadeur voor intergemeentelijke samenwerking bij decentralisaties in het sociale domein

15.45 uur    

Pauze

16.15 uur

Paneldiscussie: Inzicht door Visual Analytics met Eiso Oesburg, controller en project coördinator bij de gemeente Westerveld, John Dieleman van Wigo4IT en Liesbeth Spies.

16.45 uur 
                  

2015, kans of risico? - Harriët van Asperen en Nick Overwater, Custon, Business Intelligence dienstverlener voor IT Service en Business Proces Management binnen lokale overheden.

17.15 uur

Afsluiting

17.30 uur

Netwerkborrel

U kunt zich hier aanmelden voor Analytics@SAS bij gemeenten. Deze sessie is uiteraard kosteloos en vindt plaats bij SAS in Huizen.

Aanmelden