Det betaler sig at tænke langsigtet.
I en fart.

Deltag på inspirationsmøde, hvor vi i et life science-perspektiv vil drøfte de mange muligheder for at udforske data med det nye SAS® Visual Analytics. Her vil også Tom Carøe Mortensen fra H. Lundbeck A/S give sin vurdering af muligheder og begrænsninger.

Med SAS Visual Analytics visuelle og analytiske muligheder bliver det enkelt og ligetil at finde og formidle nye sammenhænge, der kommer jeres organisation til gode. Alt, hvad I behøver, er at klikke og pege for at finde svarene på jeres spørgsmål.
 


Visual Analytics indenfor life sciences

Få forbedret din forsknings- og forretningsmæssige succes gennem en visuel udforskning af og effektiv rapportering på data, hvad enten det drejer sig om små eller enorme datamængder.

Få indblik i mulighederne, hvor du bl.a.:

  • På egen hånd kan arbejde specifikt i Visual Analytics på LS-data eller se videoeksempler på Visual Analytics inden for LS
  • Kan få mere information med the life sciences solution brief 
     


Visual Analytics – en ny måde at få indsigt og formidle viden på  

Overordnet vil vi vise, hvordan der kan skabes bedre indsigt med SAS Visual Analytics gennem:

  • Større indsigt i fremtiden og mulighed for at handle proaktivt
  • State of the art-visualiseringer på få minutter
  • Hurtigere og mere effektive beslutningsprocesser med faktabaseret viden
  • Forbedret vidensdeling og samarbejde – også på mobile enheder
  • Mulighed for selv at udforske nye sammenhænge i enorme mængder data – lynhurtigt

Det bliver ikke nemmere at få skabt ny og spændende viden ud af den information, der opsamles i virksomheden.