Det betaler sig at tænke langsigtet.
I en fart.

Deltag på et inspirationsmøde, og find ud af hvordan du kan anvende data strategisk - nu og i fremtiden med SAS® Visual Analytics.

Med SAS Visual Analytics visuelle og analytiske muligheder bliver det enkelt og ligetil at finde og formidle nye sammenhænge, der kommer jeres organisation til gode. Alt, hvad I behøver, er at klikke og pege for at finde svarene på jeres spørgsmål.


Fire forskellige indfaldsvinkler.

Vælg mellem inspirationsmøde om:

  • Visual Analytics for analytikere, torsdag den 28. februar 2013
  • Visual Analytics i den finansielle sektor, fredag den 1. marts 2013
  • Visual Analytics i den offentlige sektor, onsdag den 6. marts 2013
  • Visual Analytics i forsikringsbranchen, onsdag den 13. marts 2013

På inspirationsmødet vises konkrete eksempler baseret på typiske udfordringer og muligheder inden for det pågældende område.


Visual Analytics – en ny måde at få indsigt og formidle viden på

Overordnet vil vi vise, hvordan der kan skabes bedre indsigt med SAS Visual Analytics gennem:

  • Større indsigt i fremtiden og mulighed for at handle proaktivt
  • State of the art-visualiseringer på få minutter
  • Hurtigere og mere effektive beslutningsprocesser med faktabaseret viden
  • Forbedret vidensdeling og samarbejde – også på mobile enheder
  • Mulighed for selv at udforske nye sammenhænge i enorme mængder data – lynhurtigt

Det bliver ikke nemmere at få skabt ny og spændende viden ud af den information, der opsamles i virksomheden.