Implementér løsningen sammen med SAS

SAS Institute hjælper forsikringsselskaber med at implementere den optimale compliance- og forretningsløsning i forbindelse med Solvency II. Det sker med solid ekspertviden, tradition for samarbejde med forsikringsbranchen og konkret erfaring i ryggen.

Implementering i samarbjede med SAS betyder:

  • Afklaring af forretningsmæssige fordele, som Solvency II-projektet kan være katalysator for
  • At it-setup og datafundament kommer til at understøtte de nye processer bedst muligt
  • Hjælp til den egentlige implementering

Forsikringseksperterne i egne rækker sikrer at du får:
  • Solid ekspertviden inden for risikostyring og compliance
  • Konkrete erfaringer med Solvency II-projekter samt Basel II-implementering i banksektoren
  • Softwareløsninger, som faciliterer et transparent og helhedsorienteret miljø til risikostyring
  • Ekspertviden og software til etablering af en fremtidssikret dataplatform, som generelt kan udnyttes til at løfte kvaliteten af ledelsesbeslutninger

Læs referencehistorier om vores samarbejde med banker og forsikringsselskaber

 


Fremtidssikret datafundament

Datafundamentet er et konkret område, hvor SAS som førende leverandør af dataintegration og -kvalitet kan bidrage med gennemprøvede løsninger.

Pensions- og forsikringsselskaber kan i den sammenhæng lære af bankernes implementering af Basel II.

Én af de største udfordringer for bankerne var nemlig at opnå konsistens og kvalitet i de data, der bruges til at gennemføre beregninger. Starter man lige præcis her, får Solvency II-projektet fra starten en række positive effekter i forretningen, da de samme data kan bruges til at styrke kvaliteten af de daglige forretningsmæssige beslutninger.


Accenture SAS Analytics Group (ASAG)

I rapporten Risk Aggregation and Regulatory Reporting for Solvency II præsenterer SAS i samarbejde med Accenture, SAS Solvency II-løsningen og hvordan du med den i ryggen kan komme omkring det komplekse arbejde med Solvency II-kravene bedst muligt. Rapporten fortæller bla. hvordan dem der har prøvet løsningen har oplevet at de nu kan tage arbejdet med bla. datakvalitet for givet og i stedet koncenterer sig om arbejdet med risk, resultater og kapital. På den måde oplever de at få mest muligt ud af det nødvendige arbejde med Solvency II og investeringer.

 


Kontakt